Tập huấn giáo viên Công nghệ và Nghề kỹ thuật dịch vụ 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Hội nghị Tổng kết năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 và triển khai nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá 27/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Hội thi đầu bếp trẻ năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Hội thảo giáo dục STEM tại thành phố Hồ Chí Minh 1/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Bài giảng E-Learning là nơi lưu trữ hệ thống các bài giảng E-Learning thuộc chủ đề Môn học và chủ đề Dư địa chí. 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Tập huấn giáo viên giáo dục quốc phòng và an ninh 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Vòng chung khảo Hội thi Nét vẽ xanh lần thứ XXI năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 25/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Cuộc thi nghiên cứu Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học khu vực phía Nam năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Vòng chung kết hội thi Đầu bếp trẻ lần thứ IV năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 11/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Chúc mừng năm mới - Mậu Tuất 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 15/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Cuộc thi Văn hay chữ tốt cấp thành phố lần thứ 18 năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 5/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Đại hội Đảng viên Chi bộ Phòng Giáo dục Trung học nhiệm kỳ 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá 16/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Tập huấn phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực cho giáo viên dạy Mĩ thuật THCS 16/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Hội nghị Tổng kết Giáo dục Trung học năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 và triển khai nhiệm vụ năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 2/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Cuộc thi Robotacon bảng B WRO 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 2/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Hội thi sáng tác ảnh lần thứ X năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 24/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Hướng dẫn nghiệp vụ thi năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 23/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Vòng chung kết Hội thi sáng tác ảnh lần thứ X năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 13/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Cuộc thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay cấp quốc gia năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 7/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 23/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Hội thi Khéo tay kỹ thuật lần thứ IV năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 22/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Khai mạc lớp tập huấn nấu ăn "Đầu bếp trưởng" 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Danh sách các Đơn vị Đăng kí tham gia tập huấn GDNGLL đến 28/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 28/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Hạn chót đăng kí tập huấn GDNGLL ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Lễ trao giải cuộc thi Nghiên cứu khoa học và hội thi Sáng tác ảnh lần IX - Năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 18/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Sáng thứ Tư, 13 tháng 4 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ trao giải cuộc thi Nghiên cứu khoa học và hội thi Sáng tác ảnh lần IX năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 tại hội trường Sở Giáo dục và Đào tạo.

Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - Khu vực phía Nam tại Đồng Nai ngày 12 - 15/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 14/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 -

Hội thi sáng tác ảnh lần thứ IX năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 1/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 -

Vòng chung kết Hội thi sáng tác ảnh lần IX năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 31/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

HỘI NGHỊ SƠ KẾT HỌC KỲ I NĂM HỌC 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 BẬC TRUNG HỌC 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Hội nghị tổng kết khen thưởng các em học sinh đạt thành tích tốt trong hội thi Sáng tác ảnh dành cho học sinh Trung học lần thứ VIII năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 14/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

Nhằm khơi gợi tình yêu quê hương đất nước, bạn bè, trường lớp của lứa tuổi học sinh, hướng các em tới lối sống lành mạnh, yêu cái đẹp, bảo vệ môi trường, bồi dưỡng tư duy sáng tạo và năng khiếu nghệ thuật nhiếp ảnh, đồng thời tăng cường kỹ năng thực hành, rèn luyện, nâng cao tay nghề trong quá trình dạy và học bộ môn Nghề tự chọn Nhiếp ảnh trong giáo viên và học sinh.

Đang truy cập : 43
Hôm nay : 1,522
Hôm qua : 3,458
Tuần này : 13,3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5
Tuần trước : 29,tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá11
Tháng này : 554,134
Tháng trước : 697,8tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1
Tất cả : 6,425,822
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH
Số điện thoại phòng tiếp công dân: (+84) tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28.38 229 36tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá      Email : sgddt@tphcm.gov.vn
Địa chỉ: Số 66 - 68 Lê Thánh Tôn Q.1 TPHCM