Cập nhật: 15:57, 7/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 Lượt đọc: 22tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Hướng dẫn triển khai hoạt động Học sinh nghiên cứu khoa học

Kính gửi:

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các quận/huyện;

- Hiệu trưởng các trường THPT;

- Hiệu trưởng các trường phổ thông nhiều cấp học (có cấp THPT).

Phòng Giáo dục Trung học cung cấp các văn bản và các thông tin hướng dẫn các đơn vị triển khai hoạt động Học sinh nghiên cứu khoa học năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 để các đơn vị chủ động trong xây dựng kế hoạch và triẻn khai thực hiện.

Các đơn vị thường xuyên theo dõi thông tin cập nhật trên trang tin.

+ Văn bản số 129tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/BGDĐT-GDTrH ngày 29/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn triển khai hoạt động NCKH và tổ chức Cuộc thi KHKT cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17.

+ Văn bản số 1176/GDĐT-TrH ngày 22/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 của Sở Giáo dục và Đào tạo về Cuộc thi KHKT học sinh trung học cấp thành phố năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 -2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

        + Văn bản số 14tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6/GDĐT-GDCN&ĐH ngày 11/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hỗ trợ học sinh trung học thực hiện nghiên cứu khoa học tại các trường CĐ, TCCN

+ Mẫu kế hoạch 

- Trang Web  INTEL ISEF (tiếng Anh): https://student.societyforscience.org/intel-isef
- Chuyên viên hỗ trợ học sinh NCKH:

Ông Tạ Viết Quý - Email: tvquy.sgddt@tphcm.gov.vn hoặc tavietquy2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4@gmail.com

Tác giả: Phòng Trung Học


Đang online: 112
Hôm nay : 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6,445
Hôm qua : 312,9tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3
Tuần này : 1,5tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá,137
Tuần trước : 1,937,313
Tháng này : 22,689,538
Tháng trước: 39,684,499
Tất cả : 272,621,525
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH
Số điện thoại phòng tiếp công dân: (+84) tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28.38 229 36tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá      Email : sgddt@tphcm.gov.vn
Địa chỉ: Số 66 - 68 Lê Thánh Tôn Q.1 TPHCM