Lễ Kết nạp Đảng viên mới

Chiều tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6 tháng 5 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá, tại Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 6, Chi bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức kết nạp Đảng cho cô Phan Thị Hồng Phượng, giáo viên trường Hy Vọng Quận 6.

Tham dự Lễ Kết nạp Đảng viên mới, có thầy Lưu Hồng Uyên, Bí thư Chi bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo, cùng toàn thể Đảng viên trong Chi bộ.

Sau khi cô Phan Thị Hồng Phượng nhận quyết định và tuyên thệ, thầy Lưu Hồng Uyên đã phát biểu, nhắc nhở về nhiệm vụ của người Đảng viên, và mong muốn cô Hồng Phượng sẽ luôn nỗ lực phấn đấu, đóng góp cho sự phát triển vững mạnh của Chi bộ và của trường Hy Vọng Quận 6.

Cho đến nay, trường Hy Vọng Quận 6 đã có 4 cán bộ quản lý, giáo viên đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là lực lượng nòng cốt, luôn tiên phong, gương mẫu đi đầu trong các hoạt động của nhà trường, góp phần to lớn vào sự phát triển, nâng cao chất lượng hoạt động của nhà trường. Trong những năm qua, các Đảng viên của trường Hy Vọng Quận 6 sinh hoạt trong Chi bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 6.