STTTên đơn vịMã đơn vịTên miền
1 THCS An Nhơn Tâythcsannhontayhttps://thcsannhontay.www.mencosmeticskr.com
2 THCS An Phúthcsanphucuchihttps://thcsanphucuchi.www.mencosmeticskr.com
3 THCS Bình Hòathcsbinhhoahttps://thcsbinhhoa.www.mencosmeticskr.com
4 THCS Hòa Phúthcshoaphuhttps://thcshoaphu.www.mencosmeticskr.com
5 THCS Nguyễn Văn Xơthcsnguyenvanxohttps://thcsnguyenvanxo.www.mencosmeticskr.com
6 THCS Nhuận Đứcthcsnhuanduchttps://thcsnhuanduc.www.mencosmeticskr.com
7 THCS Phạm Văn Cộithcsphamvancoihttps://thcsphamvancoi.www.mencosmeticskr.com
8 THCS Phú Hòa Đôngthcsphuhoadonghttps://thcsphuhoadong.www.mencosmeticskr.com
9 THCS Phú Mỹ Hưngthcsphumyhunghttps://thcsphumyhung.www.mencosmeticskr.com
1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá THCS Phước Hiệpthcsphuochiephttps://thcsphuochiep.www.mencosmeticskr.com
11 THCS Phước Thạnhthcsphuocthanhhttps://thcsphuocthanh.www.mencosmeticskr.com
12 THCS Phước Vĩnh Anthcsphuocvinhanhttps://thcsphuocvinhan.www.mencosmeticskr.com
13 THCS Tân An Hộithcstananhoihttps://thcstananhoi.www.mencosmeticskr.com
14 THCS Tân Phú Trungthcstanphutrunghttps://thcstanphutrung.www.mencosmeticskr.com
15 THCS Tân Thạnh Đôngthcstanthanhdonghttps://thcstanthanhdong.www.mencosmeticskr.com
16 THCS Tân Thạnh Tâythcstanthanhtayhttps://thcstanthanhtay.www.mencosmeticskr.com
17 THCS Tân Thông Hộithcstanthonghoihttps://thcstanthonghoi.www.mencosmeticskr.com
18 THCS Tân Tiếnthcstantienhttps://thcstantien.www.mencosmeticskr.com
19 THCS Thiếu Sinh quânthcsthieusinhquanhttps://thcsthieusinhquan.www.mencosmeticskr.com
2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá THCS Thị Trấn 2thcsthitran2https://thcsthitran2.www.mencosmeticskr.com
21 THCS Thị Trấnthcsthitrancuchihttps://thcsthitrancuchi.www.mencosmeticskr.com
22 THCS Trung Anthcstrunganhttps://thcstrungan.www.mencosmeticskr.com
23 THCS Trung Lậpthcstrunglaphttps://thcstrunglap.www.mencosmeticskr.com
24 THCS Trung Lập Hạthcstrunglaphahttps://thcstrunglapha.www.mencosmeticskr.com
STTTên đơn vịMã đơn vịTên miềnSố tin bài
1 Tiểu Học An Nhơn Đôngthannhondonghttps://thannhondong.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
2 Tiểu Học An Nhơn Tâythannhontayhttps://thannhontay.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
3 Tiểu Học An Phú 1thanphu1https://thanphu1.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
4 Tiểu Học An Phú 2thanphu2https://thanphu2.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
5 Tiểu Học An Phướcthanphuochttps://thanphuoc.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
6 Tiểu Học Bình Mỹ 2thbinhmy2https://thbinhmy2.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
7 Tiểu Học Bình Mỹthbinhmycuchihttps://thbinhmycuchi.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
8 Tiểu Học Hòa Phúthhoaphuhttps://thhoaphu.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
9 Tiểu Học Lê Thị Phathlethiphahttps://thlethipha.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá Tiểu Học Lê Văn Thếthlevanthehttps://thlevanthe.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
11 Tiểu Học Liên Minh Công Nôngthlienminhcongnonghttps://thlienminhcongnong.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
12 Tiểu Học Liên Trungthlientrunghttps://thlientrung.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
13 Tiểu Học Nguyễn Văn Lịchthnguyenvanlichcuchihttps://thnguyenvanlichcuchi.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
14 Tiểu Học Nhuận Đứcthnhuanduchttps://thnhuanduc.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
15 Tiểu Học Nhuận Đức 2thnhuanduc2https://thnhuanduc2.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
16 Tiểu Học Phạm Văn Cộithphamvancoihttps://thphamvancoi.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
17 Tiểu Học Phú Hòa Đôngthphuhoadonghttps://thphuhoadong.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
18 Tiểu Học Phú Hòa Đông 2thphuhoadong2https://thphuhoadong2.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
19 Tiểu Học Phú Mỹ Hưngthphumyhunghttps://thphumyhung.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá Tiểu Học Phước Hiệpthphuochiephttps://thphuochiep.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
21 Tiểu Học Phước Thạnhthphuocthanhcuchihttps://thphuocthanhcuchi.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
22 Tiểu Học Phước Vĩnh Anthphuocvinhanhttps://thphuocvinhan.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
23 Tiểu Học Tân Phúthtanphucuchihttps://thtanphucuchi.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
24 Tiểu Học Tân Phú Trungthtanphutrunghttps://thtanphutrung.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
25 Tiểu Học Tân Thànhthtanthanhhttps://thtanthanh.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
26 Tiểu Học Tân Thạnh Đôngthtanthanhdonghttps://thtanthanhdong.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
27 Tiểu Học Tân Thạnh Đông 2thtanthanhdong2https://thtanthanhdong2.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
28 Tiểu Học Tân Thạnh Đông 3thtanthanhdong3https://thtanthanhdong3.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
29 Tiểu Học Tân Thạnh Tâythtanthanhtayhttps://thtanthanhtay.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá Tiểu học Tân Thôngthtanthonghttps://thtanthong.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
31 Tiểu Học Tân Thông Hộithtanthonghoihttps://thtanthonghoi.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
32 Tiểu học Tân Tiếnthtantienhttps://thtantien.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
33 Tiểu Học Thái Mỹththaimyhttps://ththaimy.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
34 Tiểu Học Thị Trấn 2ththitran2https://ththitran2.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
35 Tiểu Học Thị Trấn Củ Chiththitrancuchihttps://ththitrancuchi.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
36 Tiểu Học Trần Văn Chẩmthtranvanchamhttps://thtranvancham.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
37 Tiểu học Trung Anthtrunganhttps://thtrungan.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
38 Tiểu Học Trung Lập Hạthtrunglaphahttps://thtrunglapha.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
39 Tiểu học Trung Lập Thượngthtrunglapthuonghttps://thtrunglapthuong.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
STTTên đơn vịMã đơn vịTên miềnSố tin bài
1 Mn Thị Trấn Củ Chi 3mnthitrancuchi3https://mnthitrancuchi3.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
2 MN Phạm Văn Cội 1mnphamvancoi1https://mnphamvancoi1.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
3 MN Trung An 2mntrungan2https://mntrungan2.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
4 MN An Phúmnanphucuchihttps://mnanphucuchi.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
5 MN Tân Thông Hội 1mntanthonghoi1https://mntanthonghoi1.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
6 MN Hoa Hồngmnhoahongcuchihttps://mnhoahongcuchi.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
7 MN Thị Trấn Củ Chi 2mnthitrancuchi2https://mnthitrancuchi2.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
8 MN Sơn Camnsoncacuchihttps://mnsoncacuchi.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
9 MN Thủy Tiênmnthuytiencuchihttps://mnthuytiencuchi.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá MN Hoa Lanmnhoalancuchihttps://mnhoalancuchi.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
11 MN ABCmnabccuchihttps://mnabccuchi.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
12 MN Tuổi Ngọcmntuoingoccuchihttps://mntuoingoccuchi.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
13 MN Tân Thông Hội 2mntanthonghoi2https://mntanthonghoi2.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
14 MN Tân Phú Trung 1mntanphutrung1https://mntanphutrung1.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
15 MN Tân Phú Trung 2mntanphutrung2https://mntanphutrung2.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
16 MN Tân Thông Hội 3mntanthonghoi3https://mntanthonghoi3.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
17 MN Tân Thông Hội 4mntanthonghoi4https://mntanthonghoi4.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
18 MN Thị Trấn Củ Chi 1mnthitrancuchi1https://mnthitrancuchi1.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
19 MN Phước Hiệpmnphuochiephttps://mnphuochiep.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá MN Thái Mỹmnthaimyhttps://mnthaimy.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
21 MN Trung Lập Hạmntrunglaphahttps://mntrunglapha.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
22 MN Nhuận Đứcmnnhuanduchttps://mnnhuanduc.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
23 MN An Nhơn Tâymnannhontayhttps://mnannhontay.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
24 MN Phạm Văn Cội 2mnphamvancoi2https://mnphamvancoi2.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
25 MN Phú Hòa Đôngmnphuhoadonghttps://mnphuhoadong.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
26 MN Phước Vĩnh Anmnphuocvinhanhttps://mnphuocvinhan.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
27 MN Tân Thạnh Đôngmntanthanhdonghttps://mntanthanhdong.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
28 MN Trung An 1mntrungan1https://mntrungan1.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
29 MN Hòa Phúmnhoaphuhttps://mnhoaphu.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá MN Bình Mỹ mnbinhmyhttps://mnbinhmy.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
31 MN Phước Thạnhmnphuocthanhhttps://mnphuocthanh.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
32 MN Tân An Hội 1mntananhoi1https://mntananhoi1.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
33 MN Tân An Hội 2mntananhoi2https://mntananhoi2.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
34 MN Trung Lập Thượngmntrunglapthuonghttps://mntrunglapthuong.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
35 MN Hoàng Minh Đạomnhoangminhdaohttps://mnhoangminhdao.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
36 MN Sao Việtmnsaoviethttps://mnsaoviet.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
37 MN Thỏ Ngọcmnthongoccuchihttps://mnthongoccuchi.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
38 MN Trúc Xanhmntrucxanhcuchihttps://mntrucxanhcuchi.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH, SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ liên hệ: Tầng 8, Phòng 8.1 toà nhà Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM

66 - 68 Lê Thánh Tôn Phường Bến Nghé Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8) 38297847 - (tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8) 382986tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7