Hội nghị giao ban công tác tài chính và Công khai dự toán thu - chi ngân sách năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá (Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THPT Công lập, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc)13/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Họp về Hội nghị tổng kết công tác thống kê năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 (Kính gửi: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo 24 quận, huyện)1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Họp về thực hiện công tác quy hoạch mạng lưới và công tác đầu tư xây dựng trường học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá, định hướng 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá252tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Họp về triển khai thực hiện thu thập dữ liệu thống kê kỳ đầu năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá trên Hệ thống phần mềm cơ sở dữ liệu toàn ngành về giáo dục mầm non và phổ thông (Kính gửi: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo 24 quận, huyện)16/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Họp về triển khai thực hiện thu thập dữ liệu báo cáo thống kê kỳ đầu năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá trên Hệ thống phần mềm cơ sở dữ liệu toàn ngành (Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THPT (công lập và ngoài công lập); Giám đốc TT.GDNN-GDTX, Phân hiệu BTVH; Hiệu trưởng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3 trường mầm non trực thuộc Sở)16/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Họp về giao ban công tác tài chính đầu năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá (Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THPT công lập, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc)26/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Họp về triển khai thực hiện báo cáo thống kê kỳ cuối năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 trên Hệ thống phần mềm cơ sở dữ liệu toàn ngành (Kính gửi: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo 24 quận, huyện)2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Họp về triển khai thực hiện báo cáo thống kê kỳ cuối năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 trên Hệ thống phần mềm cơ sở dữ liệu toàn ngành. (Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THPT (công lập và ngoài công lập); Giám đốc TT.GDNN-GDTX, Phân hiệu BTVH; Hiệu trưởng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3 trường mầm non trực thuộc Sở)2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Khẩn: Họp về kế hoạch xây dựng trường tiên tiến theo xu thế hội nhập khu vực và quốc tế theo Quyết định số 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá36/QĐ-UBND ngày 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 của Ủy ban nhân dân Thành phố (Kính gửi Hiệu trưởng các trường Cao đẳng, Trung cấp trực thuộc Sở).24/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Khẩn: Về dự Hội nghị tổng kết năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 và triển khai nhiệm vụ năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 công tác Kế hoạch - Tài chính1/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Khẩn: Họp về việc ký kết hợp đồng mua sắm tài sản theo phương thức tập trung giữa các đơn vị trực thuộc Sở và nhà thầu trúng thầu (Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại công văn số 5876/UBND-KT ngày 28/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 về việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)14/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Hội nghị triển khai, thực hiện thu thập thử nghiệm biểu mẫu năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19. (Kính gửi: Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa;Trường Tiểu học, THCS và THPT Quốc tế Á Châu; Trường THPT Trưng Vương; Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền) 18/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Hội nghị triển khai, thực hiện thu thập thử nghiệm biểu mẫu năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19. (Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 4; Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 5; Phòng Giáo dục và Đạo tạo quận Tân Phú; Phòng Giáo dục và Đạo tạo huyện Hóc Môn) 18/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Khẩn: Họp giao ban công tác kế toán cuối năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 (Kính gửi: Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, Giám đốc các TT GDTX thuộc Sở)1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Khẩn: Họp về triển khai thực hiện báo cáo thống kê kỳ đầu năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 trên Hệ thống phần mềm cơ sở dữ liệu toàn ngành (Kính gửi: Hiệu trưởng trường THPT, Giám đốc TT.GDNN-GTDX, Phân hiệu BTVH, Hiệu trưởng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3 trường mầm non trực thuộc Sở).5/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Đang truy cập : 5
Hôm nay : 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8
Hôm qua : 415
Tuần này : 2,784
Tuần trước : 2,822
Tháng này : 72,521
Tháng trước : 79,16tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Tất cả : 559,795

PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH, SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ liên hệ: Tầng 8, Phòng 8.1 toà nhà Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM

66 - 68 Lê Thánh Tôn Phường Bến Nghé Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8) 38297847 - (tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8) 382986tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7