Khẩn: Về họp triển khai thực hiện báo cáo thống kê kỳ đầu năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 trên Hệ thống phần mềm cơ sở dữ liệu toàn ngành. (Kính gửi: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo 24 quận, huyện).5/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Họp về rà soát số liệu học sinh năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19, dự kiến năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá (Kính gửi: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo 24 quận, huyện).21/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Khẩn: họp giao ban công tác tài chính đầu năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 (Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THPT công lập; Giám đốc các TT.GDTX trực thuộc Sở; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở) 5/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Về mời tham dự lớp "Tập huấn công tác quản lý tài chính và quản lý tài sản công trong lĩnh vực giáo dục năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18"4/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Khẩn: Thư mời họp lấy ý kiến về mức thu học phí và các khoản thu năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19.1/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Về triển khai thực hiện kỳ báo cáo thống kê cuối năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 và hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19. (Kính gửi: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo 24 quận, huyện) 14/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Khẩn: Về mời dự buổi làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo (Kính gửi: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo 24 quận, huyện). 8/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

KHẨN: Họp về trao đổi dự kiến giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá công lập năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19.21/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Khẩn: Về họp công tác trao đổi dự toán năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18.26/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

KHẨN: Về mời họp giao ban công tác tài chính và công tác kế toán. (Kính gửi; Hiệu trưởng các trường THPT; Giám đốc TT.GDNN-GDTX; Giám đốc TT.GDTX; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc). (Có thay đổi thời gian trong lịch công tác).2/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Khẩn: Về tiếp Đoàn khảo sát của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tình hình hoạt động các cơ sở giáo dục ngoài công lập.13/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Khẩn: Về triển khai thực hiện kỳ báo cáo thống kê đầu năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18. (Kính gửi: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo 24 quận, huyện; Hiệu trưởng các trường THPT; Giám đốc TT.GDTX, Phân hiệu BTVH; Hiệu trưởng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3 trường mầm non trực thuộc).8/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Khẩn: Về họp giao ban công tác kế toán quý 1 và quý 2 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 (Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc; Giám đốc các Trung tâm Giáo dục thường xuyên). 19/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

KHẨN: Về điều chỉnh thời gian lịch họp triển khai thực hiện kỳ báo cáo thống kê cuối năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17. (Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông; Giám đốc Trung tâm GDTX; Phân hiệu BTVH; Hiệu trưởng 3 trường mầm non trực thuộc Sở).9/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

KHẨN: Thư mời về họp triển khai thực hiện kỳ báo cáo thống kê cuối năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 (Kính gửi: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo 24 Quận, Huyện).9/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Đang truy cập : 12
Hôm nay : 546
Hôm qua : 518
Tuần này : 2,tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Tuần trước : 2,822
Tháng này : 71,737
Tháng trước : 79,16tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Tất cả : 559,tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá11

PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH, SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ liên hệ: Tầng 8, Phòng 8.1 toà nhà Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM

66 - 68 Lê Thánh Tôn Phường Bến Nghé Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8) 38297847 - (tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8) 382986tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7