Cập nhật: 9:2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá, 6/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 Lượt đọc: 84

Hội nghị giao ban công tác kế toán các đơn vị khối Giáo dục và Đào tạo Thành phố

Thực hiện theo Kế hoạch năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17. Ngày 21/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị giao ban công tác kế toán các đơn vị khối Giáo dục và Đào tạo Thành phố.

Hội nghị nhằm đánh giá công tác tài chính, kế toán, công tác xây dựng và chấp hành dự toán năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 của các đơn vị. Hội nghị đồng thời cũng trao đổi các nội dung về việc tổ chức thu các khoản thu đầu năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 theo quy định, chuẩn bị cho công tác tài chính cuối năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 cũng như xây dựng dự toán năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17.

Thành phần tham dự:

- Chủ trì Hội nghị: ông Lê Hoài Nam – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Tham dự hội nghị gồm có: Phòng Kế hoạch Tài chính; Phòng Tổ chức cán bộ; Phòng Thanh tra và Kế toán trưởng, phụ trách kế toán của tất cả các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo