Khẩn: Về thông báo điều chỉnh quy định thời gian nộp báo cáo trên Hệ thống cơ sở dữ liệu toàn ngành về giáo dục mầm non và phổ thông.27/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Về việc triển khai thu thập dữ liệu thống kê kỳ đầu năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá (Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THPT (công lập và ngoài công lập); Giám đốc TT.GDNN-GDTX, Phân hiệu BTVH; Hiệu trưởng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3 trường mầm non trực thuộc) 11/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Về việc triển khai thu thập dữ liệu thống kê kỳ đầu năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá (Kính gửi: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo 24 quận, huyện)11/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Quyết định số 19tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4/QĐ-BGDĐT ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 quy định kỹ thuật về dữ liệu của hệ thống CSDL ngành5/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Công văn nhắc nhở báo cáo thống kê cuối năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 số 2291/GDĐT-KHTC5/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Công văn nhắc nhở thực hiện báo cáo thống kê cuối năm học số 229tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/GDĐT-KHTC5/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

QUY ƯỚC, KHÁI NIỆM THỐNG KÊ TRÊN HỆ THỐNG CƠ SỞ DỮ LIỆU TOÀN NGÀNH5/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Công văn triển khai thực hiện kỳ báo cáo thống kê cuối năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá196/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

HƯỚNG DẪN THAO TÁC THỰC HIỆN BÁO CÁO TRÊN HỆ THỐNG CƠ SỞ DỮ LIỆU TOÀN NGÀNH6/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Tài liệu liên quan4/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Văn bản chỉ đạo từ Bộ Giáo dục và Đào tạo4/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Họp về triển khai thực hiện báo cáo thống kê kỳ cuối năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 trên Hệ thống phần mềm cơ sở dữ liệu toàn ngành (Kính gửi: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo 24 quận, huyện)2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Họp về triển khai thực hiện báo cáo thống kê kỳ cuối năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 trên Hệ thống phần mềm cơ sở dữ liệu toàn ngành. (Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THPT (công lập và ngoài công lập); Giám đốc TT.GDNN-GDTX, Phân hiệu BTVH; Hiệu trưởng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3 trường mầm non trực thuộc Sở)2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Khẩn: Họp về kế hoạch xây dựng trường tiên tiến theo xu thế hội nhập khu vực và quốc tế theo Quyết định số 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá36/QĐ-UBND ngày 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 của Ủy ban nhân dân Thành phố (Kính gửi Hiệu trưởng các trường Cao đẳng, Trung cấp trực thuộc Sở).24/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Khẩn: Về dự Hội nghị tổng kết năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 và triển khai nhiệm vụ năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 công tác Kế hoạch - Tài chính1/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Khẩn: Họp về việc ký kết hợp đồng mua sắm tài sản theo phương thức tập trung giữa các đơn vị trực thuộc Sở và nhà thầu trúng thầu (Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại công văn số 5876/UBND-KT ngày 28/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 về việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)14/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Hội nghị triển khai, thực hiện thu thập thử nghiệm biểu mẫu năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19. (Kính gửi: Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa;Trường Tiểu học, THCS và THPT Quốc tế Á Châu; Trường THPT Trưng Vương; Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền) 18/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Hội nghị triển khai, thực hiện thu thập thử nghiệm biểu mẫu năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19. (Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 4; Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 5; Phòng Giáo dục và Đạo tạo quận Tân Phú; Phòng Giáo dục và Đạo tạo huyện Hóc Môn) 18/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Khẩn: Họp giao ban công tác kế toán cuối năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 (Kính gửi: Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, Giám đốc các TT GDTX thuộc Sở)1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Khẩn: Họp về triển khai thực hiện báo cáo thống kê kỳ đầu năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 trên Hệ thống phần mềm cơ sở dữ liệu toàn ngành (Kính gửi: Hiệu trưởng trường THPT, Giám đốc TT.GDNN-GTDX, Phân hiệu BTVH, Hiệu trưởng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3 trường mầm non trực thuộc Sở).5/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Khẩn: Về họp triển khai thực hiện báo cáo thống kê kỳ đầu năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 trên Hệ thống phần mềm cơ sở dữ liệu toàn ngành. (Kính gửi: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo 24 quận, huyện).5/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Họp về rà soát số liệu học sinh năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19, dự kiến năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá (Kính gửi: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo 24 quận, huyện).21/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Khẩn: họp giao ban công tác tài chính đầu năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 (Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THPT công lập; Giám đốc các TT.GDTX trực thuộc Sở; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở) 5/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Về mời tham dự lớp "Tập huấn công tác quản lý tài chính và quản lý tài sản công trong lĩnh vực giáo dục năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18"4/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Khẩn: Thư mời họp lấy ý kiến về mức thu học phí và các khoản thu năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19.1/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Về triển khai thực hiện kỳ báo cáo thống kê cuối năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 và hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19. (Kính gửi: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo 24 quận, huyện) 14/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Khẩn: Về mời dự buổi làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo (Kính gửi: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo 24 quận, huyện). 8/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

KHẨN: Họp về trao đổi dự kiến giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá công lập năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19.21/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Khẩn: Về họp công tác trao đổi dự toán năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18.26/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

KHẨN: Về mời họp giao ban công tác tài chính và công tác kế toán. (Kính gửi; Hiệu trưởng các trường THPT; Giám đốc TT.GDNN-GDTX; Giám đốc TT.GDTX; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc). (Có thay đổi thời gian trong lịch công tác).2/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Đang truy cập : 11
Hôm nay : 148
Hôm qua : 316
Tuần này : 1,tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá84
Tuần trước : 2,822
Tháng này : 7tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá,821
Tháng trước : 79,16tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Tất cả : 558,tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá95

PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH, SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ liên hệ: Tầng 8, Phòng 8.1 toà nhà Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM

66 - 68 Lê Thánh Tôn Phường Bến Nghé Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8) 38297847 - (tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8) 382986tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7