Hội nghị Giao ban công tác Tài chính và Công khai dự toán Thu - Chi ngân sách năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá P.KHTC

  Hội nghị triển khai thực hiện kỳ báo cáo thống kê cuối năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19. 5/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 -

  Hội nghị tập huấn triển khai phần mềm quản lý nguồn thu cho các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. 5/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 -

  Hội nghị Tổng kết năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 và Triển khai nhiệm vụ năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 Công tác Kế hoạch - Tài chính. 27/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 -

  HỘI nghị Tổng kết Đánh giá kết quả thực hiện công tác thống kê năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16, kỳ đầu năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 và triển khai Luật Thống kê năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 trong ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh. 6/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 -

  Hội nghị giao ban công tác kế toán các đơn vị khối Giáo dục và Đào tạo Thành phố 6/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 -

  Hội nghị triển khai thực hiện công tác thống kê kỳ đầu năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17. 16/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

  Hội nghị giao ban xây dựng cơ bản trường học 6 tháng đầu năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16. 15/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

  Hội nghị tập huấn phương pháp tiếp cận dựa trên quyền trong lập kế hoạch giáo dục 12/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

  Đang truy cập : 6
  Hôm nay : 147
  Hôm qua : 316
  Tuần này : 1,tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá83
  Tuần trước : 2,822
  Tháng này : 7tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá,82tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
  Tháng trước : 79,16tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
  Tất cả : 558,tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá94

  PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH, SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  Địa chỉ liên hệ: Tầng 8, Phòng 8.1 toà nhà Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM

  66 - 68 Lê Thánh Tôn Phường Bến Nghé Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh

  Điện thoại: (tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8) 38297847 - (tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8) 382986tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7