Thông tư ban hành quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học12/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Thông tư ban hành quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối và trường tiểu học12/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Thông tư ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non12/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Về hướng dẫn thực hiện rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông12/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Về việc thực hiện nhiệm vụ về cơ sở vật chất và thiết bị dạy học trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông12/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục thể chất, giáo dục thế thao và y tế trường học năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1912/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

VĂN BẢN CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VỀ LĨNH VỰC CSVS, THIẾT BỊ13/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Hướng dẫn liên Sở về việc thực hiện hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em 3, 4, 5 tuổi đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn Thành phố từ năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17.2/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Thông tư Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành giáo dục25/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Quyết định về ban hành danh mục máy móc, thiết bị được trang bị tại phòng họp, hội trường trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hồ Chí Minh.16/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Quyết định về việc ban hành danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ tính hao mòn tài sản cố định vô hình và tài sản cố định đặc thù thuộc phạm vi quản lý của Thành phố Hồ Chí Minh15/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Hướng dẫn liên Sở: về thực hiện miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên từ năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 đến năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2111/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

[KHẨN] Hướng dẫn liên Sở Về thu, sử dụng học phí và thu khác của cơ sở giáo dục và đào tạo công lập từ năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1721/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Về thực hiện các khoản thu đầu năm học trong khi chờ hướng dẫn liên Sở16/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Hướng dẫn liên Sở: Về thu, sử dụng học phí và thu khác của cơ sở giáo dục và đào tạo công lập năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

Về tổ chức lớp tập huấn phục vụ Dự án nâng cao năng lực cán bộ quản lý Chương trình và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15.22/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

Về báo cáo nhu cầu và nguồn thực hiện Nghị định số 17/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15/NĐ-CP.22/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

Về việc sử dụng phần mềm Kế toán hành chính sự nghiệp IMAS 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

Về báo cáo tình hình thực hiện chỉ tiêu năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 và dự toán năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 (Kính gửi: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo 24 quận, huyện)3/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

Về hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục - đào tạo năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 (Kính gửi: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo 24 Quận, Huyện)1/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

Về hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục - đào tạo năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 (Kính gửi: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo 24 Quận, Huyện) 1/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

Về báo cáo số liệu bàn ghế học sinh, máy tính. (Kính gửi: Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông, Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên.)26/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

Về báo cáo số liệu bàn ghế học sinh tại các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở tại 24 quận, huyện. (Kính gửi: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo 24 Quận, Huyện.)26/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

Về triển khai thực hiện kỳ báo cáo thống kê cuối năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 (Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THPT, Giám đốc TT.GTTX; Phân hiệu BTVH, Hiệu trưởng 3 trường Mầm non trực thuộc Sở, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc)19/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

Về thực hiện báo cáo thống kê năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1314/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12

Hướng dẫn thu chi năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1327/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12

Hướng dẫn thu chi năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1327/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12

Hướng dẫn liên Sở về thu, sử dụng học phí và thu khác năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1327/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12

Về hướng dẫn xác định nhu cầu và nguồn kinh phí thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu chung theo Nghị định số 31/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12/NĐ-CP của Chính phủ24/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12

Về thực hiện báo cáo thống kê cuối năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá11-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12 (Khối Phòng Giáo dục và Đào tạo)14/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12

Đang truy cập : 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Hôm nay : 146
Hôm qua : 316
Tuần này : 1,tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá82
Tuần trước : 2,822
Tháng này : 7tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá,819
Tháng trước : 79,16tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Tất cả : 558,tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá93

PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH, SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ liên hệ: Tầng 8, Phòng 8.1 toà nhà Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM

66 - 68 Lê Thánh Tôn Phường Bến Nghé Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8) 38297847 - (tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8) 382986tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7