Hiện tìm kiếm văn bản

Có 58 văn bản được tìm thấy


STTSố văn bảnTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 3527/HDLS-SGDĐT-BCĐCTGNBV-STC Hướng dẫn liên Sở về việc thực hiện hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em 3, 4, 5 tuổi đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn Thành phố từ năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17.
Đính kèm file :  

 3527_hdls_2592tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17_ho_tro_345_tuoi_21tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1713.pdf

Văn bảnPhòng KHTCtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2-1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17
2 19/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17/TT-BGDĐT Thông tư Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành giáo dục
Đính kèm file :  

 thong_tu_192tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17_ve_ban_hanh_he_thong_chi_tieu_tk_giao_duc_2582tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1714.pdf

Văn bảnPhòng KHTC25-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17
3 3952/QĐ-UBND Quyết định về ban hành danh mục máy móc, thiết bị được trang bị tại phòng họp, hội trường trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hồ Chí Minh.
Đính kèm file :  

 3952qd-ubnd_ngay_2472tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17_1682tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá178.pdf

Văn bảnPhòng KHTC16-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17
4 6365/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ tính hao mòn tài sản cố định vô hình và tài sản cố định đặc thù thuộc phạm vi quản lý của Thành phố Hồ Chí Minh
Đính kèm file :  

 6365 ngay tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7.12.2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16.pdf

Văn bảnPhòng KHTC15-12-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16
5 3841/HDLS-SGDĐT-SLĐTBXH-STC Hướng dẫn liên Sở: về thực hiện miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên từ năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 đến năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá21
Đính kèm file :  

 3841 ngay tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9.11.2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16.pdf

Văn bảnPhòng KHTC11-11-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16
6 3582/GDĐT-KHTC Về thông báo danh mục các đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện được Nhà nước xác định giá trị tài sản để giao cho các đơn vị quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp.
Đính kèm file :  

 File 1 : 3582 ngay 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16.doc

 File 2 : danh sach don vi 2714.xlsx

Văn bảnPhòng KHTC24-1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16
7 32tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4/HDLS-GDĐT-TC [KHẨN] Hướng dẫn liên Sở Về thu, sử dụng học phí và thu khác của cơ sở giáo dục và đào tạo công lập từ năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17
Đính kèm file :  

 CNCQ433.pdf

Văn bảnPhòng KHTC21-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16
8 314tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/GDĐT-KHTC Về thực hiện các khoản thu đầu năm học trong khi chờ hướng dẫn liên Sở
Đính kèm file :  

 CNCQ43tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.pdf

Văn bảnPhòng KHTC16-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16
9 3144/HDLS/GDĐT-TC Hướng dẫn liên Sở: Về thu, sử dụng học phí và thu khác của cơ sở giáo dục và đào tạo công lập năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16
Đính kèm file :  

 3144.pdf

Văn bảnPhòng KHTC3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15
1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá 2291/GDĐT-KHTC Về tổ chức lớp tập huấn phục vụ Dự án nâng cao năng lực cán bộ quản lý Chương trình và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15.
Đính kèm file :  

 CV thong bao lich tap huan dau thau.doc

Văn bảnPhòng KHTC22-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15
11 2252/ GDĐT-KHTC Về báo cáo nhu cầu và nguồn thực hiện Nghị định số 17/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15/NĐ-CP.
Đính kèm file :  

 File 1 : ThuchienNĐ17.pdf

 File 2 : bao cao nhu cau ND 17.doc

 File 3 : Bieu dinh kem cong van ND 17.xlsx

Văn bảnPhòng KHTC22-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15
12 224tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá /GDĐT-KHTC Về việc sử dụng phần mềm Kế toán hành chính sự nghiệp IMAS
Đính kèm file :  

 Vanbansudungimas.doc

Văn bảnPhòng KHTC2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15
13 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá39 /GDĐT-KHTC Về báo cáo tình hình thực hiện chỉ tiêu năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 và dự toán năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 (Kính gửi: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo 24 quận, huyện)
Đính kèm file :  

 File 1 : CV gui phong GDDT nam 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15.doc

 File 2 : Mau bao cao QH.xls

Văn bảnPhòng KHTCtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15
14 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá29/GDĐT-KHTC Về hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục - đào tạo năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 (Kính gửi: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo 24 Quận, Huyện) Văn bảnPhòng KHTCtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15
15 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá29/GDĐT-KHTC Về hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục - đào tạo năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 (Kính gửi: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo 24 Quận, Huyện)
Đính kèm file :  

 File 1 : Bieu KEHOACH 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16QH.xls

 File 2 : huong dan lap ke hoach 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 moi.doc

Văn bảnPhòng KHTCtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15
1234

PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH, SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ liên hệ: Tầng 8, Phòng 8.1 toà nhà Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM

66 - 68 Lê Thánh Tôn Phường Bến Nghé Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8) 38297847 - (tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8) 382986tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7