Điểm trúng tuyển vào lớp 6 Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Phúc khảo bài thi kỳ thi Tuyển sinh vào lớp 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá trung học phổ thông năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1912/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Lập danh sách cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia hội đồng thi trung học phổ thông quốc gia năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19.28/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Thống kê nguyện vọng thí sinh tuyển sinh 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá kỳ thi tuyển sinh vào lớp 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá khóa ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2, tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3 tháng 6 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá192/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh Tích hợp vào lớp 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá Trường Trung học phổ thông Hùng Vương năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá 2/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Hướng dẫn lập danh sách miễn thi kỳ thi thpt quốc gia năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19.18/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Các mẫu phiếu tuyển sinh lớp 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Lập danh sách cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia hội đồng coi thi, chấm thi Tuyển sinh vào lớp 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá trung học phổ thông năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19.14/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh Tin học vào lớp 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá. 12/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Hướng dẫn thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19.2/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Hướng dẫn tổ chức thi học kỳ 2 môn Tiếng Pháp và môn Toán bằng tiếng Pháp chương trình song ngữ tiếng Pháp 26/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Tuyển sinh vào lớp 6 Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá 12/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Tuyển sinh vào lớp 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá Tích hợp năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp trung học cơ sở năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 chương trình song ngữ tiếng Pháp.12/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Cử nhân sự tham gia đoàn đánh giá ngoài. 11/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Đang truy cập : 16
Hôm nay : 1,387
Hôm qua : 1,394
Tuần này : 6,6tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7
Tuần trước : 9,59tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Tháng này : 326,893
Tháng trước : 4tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1,31tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Tất cả : 3,641,6tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH
Số điện thoại phòng tiếp công dân: (+84) tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28.38 229 36tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá      Email : sgddt@tphcm.gov.vn
Địa chỉ: Số 66 - 68 Lê Thánh Tôn Q.1 TPHCM