Các văn bản về tuyển sinh năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.11/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp từ năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.5/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Báo cáo thực hiện công tác đánh giá chất lượng giáo dục năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 21/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Báo cáo số liệu và quy hoạch hội đồng thi tuyển sinh vào lớp 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá trung học phổ thông năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1923/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Báo cáo số liệu thi trung học phổ thông quốc gia năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1918/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Thông báo thay đổi ngày tập huấn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông, mầm non28/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Tập huấn phần mềm thi tuyển sinh vào lớp 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1928/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Cử người tham dự lớp tập huấn đánh giá ngoài.17/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Hướng dẫn thực hiện công tác đánh giá chất lượng giáo dục năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 13/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Hướng dẫn Xét Công Nhận Tốt nghiệp Trung học cơ sở (hệ Giáo dục thường xuyên) tháng 12 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá183/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Mời nhận bản sao bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 (đợt 1).3/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Mời nhận bản chính bằng tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 (đợt 13).22/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Mời nhận bản chính bằng tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 (đợt 12).16/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Mời nhận bản chính bằng tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 (đợt 11).13/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Mời nhận bản chính bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 (đợt 9, 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá).9/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Đang truy cập : 5
Hôm nay : 1,368
Hôm qua : 1,394
Tuần này : 6,588
Tuần trước : 9,59tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Tháng này : 326,874
Tháng trước : 4tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1,31tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Tất cả : 3,641,589
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH
Số điện thoại phòng tiếp công dân: (+84) tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28.38 229 36tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá      Email : sgddt@tphcm.gov.vn
Địa chỉ: Số 66 - 68 Lê Thánh Tôn Q.1 TPHCM