Danh sách các đoàn đánh giá ngoài đợt 6528/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Nhắc nhở thực hiện báo cáo công tác đánh giá chất lượng giáo dục năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.27/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Về tiếp tục công tác đánh giá ngoài tại các cơ sở giáo dục.24/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Tạm ngưng đánh giá ngoài tại các cơ sở giáo dục.26/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Đề nghị báo cáo thực hiện công tác đánh giá chất lượng giáo dục năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Hướng dẫn quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông.6/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Báo cáo số liệu thi trung học phổ thông quốc gia năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá và Quy hoạch Địa Điểm thi Tuyển sinh vào lớp 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá, Địa Điểm thi trung học phổ thông quốc gia năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá. 24/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Rà soát, bổ sung nhân sự tham gia đánh giá ngoài năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Nhận danh sách học sinh trúng tuyển vào lớp 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá trung học phổ thông năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19.28/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Đăng ký cấp bản chính và bản sao bằng TN THPT năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1914/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Thực hiện kế hoạch kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá. 6/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Hướng dẫn thực hiện công tác đánh giá chất lượng giáo dục năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá 26/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Nhận và rà soát thông tin thí sinh được công nhận tốt nghiệp năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19; hoàn thành trả bằng cho thí sinh.2/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

ĐƠN ĐỀ NGHỊ PHÚC KHẢO ĐIỂM BÀI THI kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1915/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Thông báo về Tuyển sinh vào lớp 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá trung học phổ thông công lập năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá193/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Đang truy cập : 8
Hôm nay : 599
Hôm qua : 1,394
Tuần này : 5,819
Tuần trước : 9,59tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Tháng này : 326,1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5
Tháng trước : 4tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1,31tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Tất cả : 3,64tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá,82tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH
Số điện thoại phòng tiếp công dân: (+84) tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28.38 229 36tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá      Email : sgddt@tphcm.gov.vn
Địa chỉ: Số 66 - 68 Lê Thánh Tôn Q.1 TPHCM