Hiện tìm kiếm văn bản

Có 19 văn bản được tìm thấy


STTSố văn bảnTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 5942/BGDĐT-QLCL Công văn 5942/BGDĐT-QLCL hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài trường mầm non
Đính kèm file :  

 cv5942tudanhgiadanhgiangoaimamnon_1422tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1915.doc

Công văn của Bộ GD&ĐTPhòng Khảo Thí & KĐCLGD14-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
2 5932/BGDĐT-QLCL Công văn 5932/BGDĐT-QLCL hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông.
Đính kèm file :  

 cv5932tudanhgiadanhgiangoaiphothong_1422tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1915.doc

Công văn của Bộ GD&ĐTPhòng Khảo Thí & KĐCLGD14-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
3 221tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/BGDĐT - KTKĐCLGD Công văn số 221tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 12/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên
Đính kèm file :  

 221tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá hdan thuc hien KDCLGD_BGD2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15_.pdf

Văn bảnPhòng Khảo Thí & KĐCLGDtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15
4 1988/KTKĐCLGD-KĐPT MN: Công văn số 1988/KTKĐCLGD-KĐPT ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2 tháng 12 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xác định yêu cầu, gợi ý tìm minh chứng theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non.
Đính kèm file :  

 MN_1988xacdinhnoiham_timMC.doc

Công văn của Bộ GD&ĐTPhòng Khảo Thí & KĐCLGDtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2-12-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14
5 6736 MN: Công văn số 6736/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 24 tháng 11 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường triển khai công tác kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non.
Đính kèm file :  

 6736tcKDCLMN.pdf

Công văn của Bộ GD&ĐTPhòng Khảo Thí & KĐCLGD25-11-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14
6 6735 MN: Công văn số 6735/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 24 tháng 11 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Thông tư số 25/TT-BGDĐT ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7 tháng 8 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục, quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non.
Đính kèm file :  

 6735HuongdanthuchienThongtuso25nam2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14.pdf

Công văn của Bộ GD&ĐTPhòng Khảo Thí & KĐCLGD24-11-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14
7 6339 MN: Công văn số 6339/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5 tháng 11 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài trường mầm non.
Đính kèm file :  

 MN_6339tudanhgia_danhgiangoai.doc

Công văn của Bộ GD&ĐTPhòng Khảo Thí & KĐCLGDtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5-11-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14
8 125/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14/TTLT-BTC-BGDĐT THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 125/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14/TTLT-BTC-BGDĐT, NGÀY 27 THÁNG 8 NĂM 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 HƯỚNG DẪN NỘI DUNG, MỨC CHI CHO HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON, PHỔ THÔNG VÀ THƯỜNG XUYÊN
Đính kèm file :  

 125_2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14_TTLT-BTC-BGDDT_mucchi_MN_PT_GDTX.doc

Công văn của Bộ GD&ĐTPhòng Khảo Thí & KĐCLGD27-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14
9 25/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14/TT-BGDĐT MN: Thông tư số 25/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14/TT-BGDĐT, ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7 tháng 8 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục, quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non
Đính kèm file :  

 MN_TT25tieuchuan_quytrinh_chuky.doc

Công văn của Bộ GD&ĐTPhòng Khảo Thí & KĐCLGDtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14
1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá 43tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/KTKĐCLGD-KĐPT GDTX: Công văn số 43tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/KTKĐCLGD-KĐPT ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4 tháng 5 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về xác định yêu cầu, gợi ý tìm minh chứng theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trung tâm giáo dục thường xuyên.
Đính kèm file :  

 3GDTX_43tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátimminhchung.doc

Công văn của Bộ GD&ĐTPhòng Khảo Thí & KĐCLGDtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13
11 46/KTKĐCLGD-KĐPT Tih-THCS-THPT-GDTX: Công văn số 46/KTKĐCLGD-KĐPT ngày 15 tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xác định yêu cầu, gợi ý tìm minh chứng theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học và trường trung học.
Đính kèm file :  

 2Congvan46timminhchung.doc

Công văn của Bộ GD&ĐTPhòng Khảo Thí & KĐCLGD15-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13
12 8987/BGDĐT-KTKĐCLGD Tih-THCS-THPT-GDTX: Công văn số 8987/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 28 tháng 12 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên.
Đính kèm file :  

 2Congvan8987TDGvaDGN.doc

Công văn của Bộ GD&ĐTPhòng Khảo Thí & KĐCLGD28-12-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12
13 8299/BGDĐT-KTKĐCLGD MN: Công văn số 8299/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4 tháng 12 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tự đánh giá trường mầm non theo quy trình rút gọn.
Đính kèm file :  

 1Mamnon_8299TDGrutgon.doc

Công văn của Bộ GD&ĐTPhòng Khảo Thí & KĐCLGDtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4-12-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12
14 42/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12/TT-BGDĐT Tih-THCS-THPT-GDTX: Thông tư số 42/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12/TT-BGDĐT ngày 23 tháng 11 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên.
Đính kèm file :  

 2Thongtu42tieuchuanquytrinh.doc

Công văn của Bộ GD&ĐTPhòng Khảo Thí & KĐCLGD23-11-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12
15 2439/BGDĐT-KTKĐCLGD MN: Công văn số 2439/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 24 tháng 4 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn đánh giá ngoài trường mầm non.
Đính kèm file :  

 1Mamnon_2439danhgiangoai.doc

Công văn của Bộ GD&ĐTPhòng Khảo Thí & KĐCLGD24-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12
12
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH
Số điện thoại phòng tiếp công dân: (+84) tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28.38 229 36tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá      Email : sgddt@tphcm.gov.vn
Địa chỉ: Số 66 - 68 Lê Thánh Tôn Q.1 TPHCM