Hiện tìm kiếm văn bản

Có 15 văn bản được tìm thấy


STTSố văn bảnTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 4379 Xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở (hệ giáo dục thường xuyên) tháng 12 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
Đính kèm file :  

 xtnthcs122tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19_9122tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá199.pdf

Công văn của Sở GD&ĐTPhòng Khảo Thí & KĐCLGDtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9-12-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
2 MẪU CÔNG VĂN ĐĂNG KÝ ĐÁNH GIÁ NGOÀI
Đính kèm file :  

 congvandkydgn1422tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1915_2822tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá199.doc

Công văn của Sở GD&ĐTPhòng Khảo Thí & KĐCLGD14-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
3 4364/GDĐT-KTKĐCLGD Hướng dẫn thực hiện công tác đánh giá chất lượng giáo dục năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
Đính kèm file :  

 huongdankdclgd2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá182tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19_13122tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1815.doc

Công văn của Sở GD&ĐTPhòng Khảo Thí & KĐCLGD14-12-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18
4 Xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở (hệ giáo dục thường xuyên) tháng 12 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17
Đính kèm file :  

 vb_11122tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá179.pdf

Công văn của Sở GD&ĐTPhòng Khảo Thí & KĐCLGD11-12-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17
5 4tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá91/GDĐT-KTKĐCLGD Hướng dẫn thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18
Đính kèm file :  

 huongdannhiemvu2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá172tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18_27112tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1713.doc

Công văn của Bộ GD&ĐTPhòng Khảo Thí & KĐCLGD27-11-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17
6 1434/GDĐT-KTKĐCLGD Hướng dẫn tổ chức lễ đón nhận Giấy chứng nhận chất lượng giáo dục
Đính kèm file :  

 HuongdantochucleKDCLGD.docx

Công văn của Sở GD&ĐTPhòng Khảo Thí & KĐCLGDtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17
7 3766/GDĐT-KTKĐCLGD Hướng dẫn thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17.
Đính kèm file :  

 HuongdanKDCLGD2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá162tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17GDPTGDTX.doc

Công văn của Sở GD&ĐTPhòng Khảo Thí & KĐCLGDtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3-11-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16
8 369tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/GDĐT-KTKĐCLGD Hướng dẫn thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục mầm non năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17.
Đính kèm file :  

 huongdanKDCLGD2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá162tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17mamnon.doc

Công văn của Sở GD&ĐTPhòng Khảo Thí & KĐCLGD28-1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16
9 3557/GDĐT-KTKĐCLGD Công văn số 3557/GDĐT-KTKĐCLGD ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6 tháng 11 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục mầm non năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16.
Đính kèm file :  

 huongdanKDCLGD2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá152tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16mamnon.doc

Công văn của Sở GD&ĐTPhòng Khảo Thí & KĐCLGDtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6-11-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15
1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá 3151/GDĐT-KTKĐCLGD Công văn số 3151/GDĐT-KTKĐCLGD ngày 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá tháng 9 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Quy định tiêu chuẩn đánh giá, chấm điểm công tác Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục.
Đính kèm file :  

 tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.Phulucchamdiemthiduahangnam2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15.xls

Văn bảnPhòng Khảo Thí & KĐCLGDtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1-11-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15
11 329 Hướng dẫn liên Sở về nội dung, mức chi đối với hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục mầm non, phổ thông và thường xuyên
Đính kèm file :  

 huongdanmucchi_KDCLGD_1.doc

Công văn của Sở GD&ĐTPhòng Khảo Thí & KĐCLGDtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15
12 223/GDĐT-KTKĐCLGD Hướng dẫn hoạt động hỗ trợ công tác tự đánh giá và hồ sơ đăng ký đánh giá ngoài.
Đính kèm file :  

 Baocaothamdinh_chuyengiatuvancuoi.doc

Văn bảnPhòng Khảo Thí & KĐCLGD23-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15
13 Hướng dẫn chuẩn bị khảo sát sơ bộ, khảo sát chính thức, lễ công nhận đạt chất lượng giáo dục (dự thảo lần 5: tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14) Văn bảnPhòng Khảo Thí & KĐCLGDtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4-12-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14
14 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6 Hướng dẫn chi tiết cách thiết kế trang Kiểm định chất lượng giáo dục trên website của cơ sở giáo dục.
Đính kèm file :  

 File 1 : huongdanchitietwebsiteKD_1.doc

 File 2 : MauThietKeGoiY.pdf

 File 3 : z.congkhaiketquaKDCLGD.xls

Công văn của Sở GD&ĐTPhòng Khảo Thí & KĐCLGD1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14
15 945/GDĐT-KTKĐCLGD Công văn số 945/GDĐT-KTKĐCLGD ngày 19 tháng 4 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc nâng cao chất lượng công tác Kiểm định chất lượng giáo dục phổ thông sau đánh giá ngoài.
Đính kèm file :  

 945HuongdansauDGN.doc

Công văn của Sở GD&ĐTPhòng Khảo Thí & KĐCLGD19-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH
Số điện thoại phòng tiếp công dân: (+84) tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28.38 229 36tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá      Email : sgddt@tphcm.gov.vn
Địa chỉ: Số 66 - 68 Lê Thánh Tôn Q.1 TPHCM