Cập nhật: 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá:41, 16/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 Lượt đọc: 746

Chức năng nhiệm vụ của Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục.

 

 

Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục có nhiệm vụ tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về quản lý và đảm bảo chất lượng giáo dục, công tác thi và cấp bằng tốt nghiệp. Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục có các nhiệm vụ chính:

 

-  Hướng dẫn kiểm tra các Phòng Giáo dục và Ðào tạo, các trường phổ thông, các đơn vị thuộc Sở thực hiện qui chế, qui định về công tác tuyển sinh, thi tốt nghiệp các cấp học thuộc ngành học phổ thông và giáo dục thường xuyên.

 

-  Tổ chức các khâu công việc của các kỳ thi bao gồm: chuẩn bị thi, ra đề thi, in ấn tổ chức sao in đề thi, chấm thi và phúc khảo xét duyệt kết quả cuối cùng của các kỳ thi.

 

-  Quản lý hồ sơ thi, tổ chức cấp giấy chứng nhận bằng tốt nghiệp và cấp phó bản văn bằng theo quy định của Bộ Giáo dục và Ðào tạo.

 

-  Ðề xuất hình thức khen thưởng, kỷ luật đối với cá nhân, đơn vị có thành tích hoặc vi phạm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được qui định trong qui chế thi của Bộ Giáo dục và Ðào tạo.

 

- Tổ chức sơ kết tổng kết, đánh giá; báo cáo định kỳ hoặc đột xuất, báo cáo toàn diện theo qui định, đảm bảo thông tin hai chiều thường xuyên kịp thời. Kiểm định chất lượng giáo dục trên địa bàn thành phố theo qui định của Bộ.

 

   
Tác giả: Phòng Khảo Thí & KĐCLGD


Đang truy cập : 4
Hôm nay : 584
Hôm qua : 1,394
Tuần này : 5,8tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4
Tuần trước : 9,59tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Tháng này : 326,tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Tháng trước : 4tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1,31tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Tất cả : 3,64tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá,8tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH
Số điện thoại phòng tiếp công dân: (+84) tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28.38 229 36tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá      Email : sgddt@tphcm.gov.vn
Địa chỉ: Số 66 - 68 Lê Thánh Tôn Q.1 TPHCM