Điểm trúng tuyển vào lớp 6 Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19.18/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Bảng kết quả khảo sát vào lớp 6 trường THPT CH Trần Đại Nghĩa năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19.17/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá Chuyên va Tích hợp năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1914/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Cung cấp thông tin tài khoản của cơ sở giáo dục có thí sinh thi THPT quốc gia năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1814/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Điều chỉnh thông báo số 1323/TB-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 24 tháng 4 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 về lịch thi tuyển sinh vào lớp 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đávà việc tuyển thẳng vào lớp 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá trung học phổ thôngnăm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1927/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Rà soát việc học sinh đăng ký nguyện vọng tuyển sinh vào lớp 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá không gần nơi cư trú năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1926/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Lập danh sách cán bộ, giáo viên và nhân viên tham gia hội đồng thi trung học phổ thông quốc gia năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1825/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Lap danh sách cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia hội đồng coi thi, chấm thi Tuyển sinh vào lớp 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá trung học phổ thông năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18.15/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Hướng dẫn lập dự thảo kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19. 11/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Các văn bản hướng dẫn xét tốt nghiệp và tuyển sinh vào lớp 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá11/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Các mẫu đơn của kỳ tuyển sinh lớp 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.11/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Báo cáo kết quả công tác kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18.11/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Hướng dẫn thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18.4/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Hướng dẫn họp phụ huynh học sinh để phổ biến về kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18.4/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Điều chỉnh ngày thi trình độ tiếng Hoa cấp tiểu học năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18.27/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Đang truy cập : 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Hôm nay : 1,254
Hôm qua : 1,487
Tuần này : 9,536
Tuần trước : 9,59tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Tháng này : 329,822
Tháng trước : 4tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1,31tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Tất cả : 3,644,537
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH
Số điện thoại phòng tiếp công dân: (+84) tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28.38 229 36tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá      Email : sgddt@tphcm.gov.vn
Địa chỉ: Số 66 - 68 Lê Thánh Tôn Q.1 TPHCM