Tập huấn công tác đánh giá ngoài và triển khai Quyết định thành lập các đoàn đánh giá ngoài trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông (đợt 64)9/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Tập huấn công tác đánh giá ngoài và triển khai Quyết định thành lập đoàn đánh giá ngoài (đợt 63). 18/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Tập huấn phần mềm thi tuyển sinh vào lớp 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Tập huấn công tác đánh giá ngoài và triển khai Quyết định thành lập đoàn đánh giá ngoài (đợt 62)13/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Tập huấn công tác đánh giá ngoài và triển khai Quyết định thành lập đoàn đánh giá ngoài (đợt 61) 23/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Tập huấn công tác đánh giá ngoài và triển khai Quyết định thành lập các đoàn đánh giá ngoài trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông (đợt 6tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)11/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Thư mời dự tập huấn chuyên sâu công tác đánh giá ngoài cơ sở giáo dục tháng 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1911/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Dự hướng dẫn phần mềm hỗ trợ công tác kiểm định chất lượng giáo dục của công ty VIETTEL 2/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Dự hướng dẫn phần mềm hỗ trợ công tác kiểm định chất lượng giáo dục của công ty VIETEC 2/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Dự tập huấn Ban lãnh đạo Điểm thi kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1917/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Họp tổng kết chấm thi tuyển sinh vào lớp 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1911/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Hướng dẫn công tác coi thi tuyển sinh vào lớp 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá trung học phổ thông.17/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Dự tập huấn cán bộ tham gia khảo sát chính thức Chương trình đánh giá kết quả học tập của học sinh lớp 11 năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19.8/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Tập huấn chuyên sâu công tác đánh giá ngoài trường mầm non.29/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Tập huấn phổ biến quy chế và phần mềm thi THPT quốc gia năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19.25/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Tập huấn chuyên sâu công tác đánh giá ngoài trường tiểu học. 18/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Tập huấn chuyên sâu công tác đánh giá ngoài trường trung học cơ sở. 12/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Tập huấn công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non.11/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Tập huấn phần mềm quản lý thi tuyển sinh vào lớp 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19.7/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Thông báo thay đổi ngày tập huấn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông, mầm non.28/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Dự tập huấn công tác đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông, mầm non. 27/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Hội nghị tập huấn công tác kiểm định chất lượng giáo dục đối với trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông. 21/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Hội nghị tập huấn quản lý công tác đánh giá chất lượng giáo dục đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo17/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Mời họp tổng kết chấm thi tuyển sinh vào lớp 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá khóa ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2 tháng 6 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18.12/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Họp Ban Lãnh đạo Điểm thi Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1831/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Thư mời họp Ban Lãnh đạo Điểm thi tuyển sinh vào lớp 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1818/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Tập huấn chuyên sâu công tác đánh giá ngoài và triển khai Quyết định thành lập các đoàn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục mầm non (đợt 53).27/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Tập huấn phổ biến quy chế và phần mềm thi THPT quốc gia năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18.26/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Tập huấn chuyên sâu công tác đánh giá ngoài và triển khai Quyết định thành lập các đoàn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông (đợt 52).19/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Tập huấn chuyên sâu công tác đánh giá ngoài và triển khai Quyết định thành lập các đoàn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông (đợt 51).3/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Đang truy cập : 4
Hôm nay : 592
Hôm qua : 1,394
Tuần này : 5,812
Tuần trước : 9,59tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Tháng này : 326,tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá98
Tháng trước : 4tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1,31tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Tất cả : 3,64tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá,813
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH
Số điện thoại phòng tiếp công dân: (+84) tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28.38 229 36tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá      Email : sgddt@tphcm.gov.vn
Địa chỉ: Số 66 - 68 Lê Thánh Tôn Q.1 TPHCM