Hiện tìm kiếm văn bản

Có 7tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá văn bản được tìm thấy


STTSố văn bảnTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 4798 Hướng dẫn quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông.
Đính kèm file :  

 vanban_612tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18.pdf

Công văn của Sở GD&ĐTPhòng Khảo Thí & KĐCLGDtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
2 ĐƠN ĐỀ NGHỊ PHÚC KHẢO ĐIỂM BÀI THI kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
Đính kèm file :  

 donpktn2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19_1_1572tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá199.docx

Văn bảnPhòng Khảo Thí & KĐCLGD15-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
3 Các mẫu phiếu tuyển sinh lớp 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Đính kèm file :  

 File 1 : phieudangkyphuckhao2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19_1742tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1914.doc

 File 2 : phieudangkythichuyenlhp2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19_1742tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1914.doc

 File 3 : phieudangkythitichhop2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19_1742tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1914.doc

 File 4 : phieudangkyxettnthcsvathits1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19_1742tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1914.doc

 File 5 : phieudangkyxettuyenthang2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19_1742tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1914.doc

Văn bảnPhòng Khảo Thí & KĐCLGD17-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
4 Hướng dẫn thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19.
Đính kèm file :  

 File 1 : tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1huongdan_thi_thptqg2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19_1642tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1916.doc

 File 2 : tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáhuongdanhopphhsthptqg2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19_242tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1915.doc

 File 3 : mau_nhap_lieu_mien_thi_truong_242tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1915.xls

Văn bảnPhòng Khảo Thí & KĐCLGD16-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
5 Các văn bản về tuyển sinh năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Đính kèm file :  

 File 1 : tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá_huong_dan_lap_ke_hoach_tuyen_sinh_1642tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1916.doc

 File 2 : tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá_mau_ke_hoach_tuyen_sinh_2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá_1642tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1916.doc

 File 3 : tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1_hd_xet_tnthcs_2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19_1642tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1916.doc

 File 4 : tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2_ts_1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá_thuong_2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19_1642tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1916.doc

 File 5 : tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3_tuyen_sinh_1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá_chuyen_tong_hop_2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19_1642tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1916.doc

 File 6 : tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4_tuyen_thang_2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19_1642tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1916.doc

 File 7 : tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5_xet_ts_1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá_dl_tt_2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19_1642tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1916.doc

 File 8 : tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6_hd_hop_phu_huynh_2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19_1642tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1916.doc

 File 9 : tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7_thcsphap2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19_1642tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1916.doc

 File 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá : tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8_tuyen_sinh_1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá_tichhop_2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19_1642tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1916.doc

 File 11 : tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9_tuyen_sinh_6_tdn_2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19_1642tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1916.doc

Văn bảnPhòng Khảo Thí & KĐCLGD16-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
6 Hướng dẫn nhập mã số học sinh trong phần mềm thi Tuyển sinh vào lớp 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá trung học phổ thông năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19.
Đính kèm file :  

 vbnhapmshs_2632tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1917.pdf

Văn bảnPhòng Khảo Thí & KĐCLGD26-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
7 4364/GDĐT-KTKĐCLGD Hướng dẫn thực hiện công tác đánh giá chất lượng giáo dục năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
Đính kèm file :  

 huongdankdclgd2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá182tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19_13122tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1815.doc

Văn bảnPhòng Khảo Thí & KĐCLGD14-12-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18
8 141/KTKĐCLGD Công văn 141: Hướng dẫn xác định nội hàm, tìm thông tin và minh chứng để đánh giá chất lượng giáo dục trường THPT Văn bảnPhòng Khảo Thí & KĐCLGD27-11-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14
9 14tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/KTKĐCLGD Công văn 14tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá: Hướng dẫn xác định nội hàm, tìm thông tin và minh chứng để đánh giá chất lượng giáo dục trường THCS Văn bảnPhòng Khảo Thí & KĐCLGD16-11-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14
1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá Số: 115/KTKĐCLGD Công văn 115: hướng dẫn xác định nội hàm, tìm thông tin và minh chứng để đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học. Văn bảnPhòng Khảo Thí & KĐCLGD16-11-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14
11 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá78/GDĐT-KT&KĐ Về hướng dẫn bổ sung tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9. Văn bảnPhòng Khảo Thí & KĐCLGDtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14
12 1612/GDĐT- KT&KĐCL 1612/GDĐT- KT&KĐCL: Về thực hiện kế hoạch kiểm định CLGD trường Tiểu học, THCS năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá Văn bảnPhòng Khảo Thí & KĐCLGD18-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9
13 1612/GDĐT- KT&KĐCL 1612/GDĐT- KT&KĐCL: Về thực hiện kế hoạch kiểm định CLGD trường Tiểu học, THCS năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá Văn bảnPhòng Khảo Thí & KĐCLGD18-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9
14 984/GDĐT-KT&KĐ số liệu tổng hợp ban đầu số học sinh đăng ký các nguyện vọng vào trường THPT. Văn bảnPhòng Khảo Thí & KĐCLGD19-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9
15 826/GDĐT-KT&KĐ Về nội dung buổi họp hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9. Văn bảnPhòng Khảo Thí & KĐCLGD27-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9
12345
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH
Số điện thoại phòng tiếp công dân: (+84) tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28.38 229 36tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá      Email : sgddt@tphcm.gov.vn
Địa chỉ: Số 66 - 68 Lê Thánh Tôn Q.1 TPHCM