Chính sách Nhà ở -Lao động có hiệu lực từ tháng 12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

Tổng hợp chính sách Nhà ở - Lao động có hiệu từ tháng 12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 >>>

     Doanh nghiệp cần lưu ý gì khi bước vào tháng 12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 Bên cạnh các chính sách ưu đãi dành cho doanh nghiệp đã được đề cập ở bài viết trước, các vấn đề liên quan đến nhà ở, lao động cũng không kém phần quan trọng. Sau đây, Dân Luật chia sẻ các thông tin nổi bật như sau:

     1. Tổ chức nước ngoài có thể được sở hữu nhà ở không thời hạn :

Đó là nội dung tại Nghị định 99/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15/NĐ-CP hướng dẫn Luật nhà ở 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 có hiệu lực từ ngày 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15. Cụ thể, tổ chức nước ngoài quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 159 Luật nhà ở được sở hữu nhà ở tối đa không vượt quá thời hạn ghi trong Giấy chứng nhận (GCN) đăng ký đầu tư cấp cho tổ chức đó. Khi hết hạn sở hữu nhà ở ghi trong GCN, nếu chủ sở hữu có nhu cầu gia hạn thêm thì được Nhà nước xem xét, gia hạn thêm theo quy định tại Điều 77 của Nghị định này. Trường hợp GCN đăng ký đầu tư không ghi thời hạn thì trong GCN cấp cho chủ sở hữu cũng được ghi không thời hạn. - Nếu tổ chức nước ngoài bị phá sản, giải thể hoặc chấm dứt hoạt động trước thời hạn sở hữu nhà ở quy định trên hoặc bị Nhà nước Việt Nam thu hồi GCN đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ cho phép hoạt động tại Việt Nam thì việc xử lý nhà ở này được thực hiện theo Khoản 1 Điều 8 của Nghị định này. Trường hợp trong thời hạn sở hữu nhà ở mà tổ chức nước ngoài chuyển thành tổ chức trong nước thông qua việc sáp nhập hoặc chuyển vốn theo quy định pháp luật thì tổ chức này được sở hữu nhà ở ổn định lâu dài. >>> Xem chi tiết Tổng hợp điểm mới Nghị định 99/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15/NĐ-CP hướng dẫn Luật nhà ở .

     2. Hướng dẫn vay vốn mua nhà ở xã hội :

Theo Nghị định 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội có hiệu lực từ ngày 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15, cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu vay vốn để mua nhà ở xã hội phải đáp ứng các điều kiện sau: - Có đủ vốn tối thiểu tham gia vào phương thức vay vốn theo quy định của Ngân hàng Chính sách xã hội hoặc tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định. - Có đủ hồ sơ chứng minh theo quy định tại Điều 22 của Nghị định này. - Có nguồn thu nhập và có khả năng trả nợ theo cam kết với Ngân hàng Chính sách xã hội hoặc tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định. - Có Giấy đề nghị vay vốn để mua nhà ở xã hội, trong đó có cam kết của cá nhân và các thành viên trong hộ gia đình chưa được vay vốn hỗ trợ ưu đãi tại ngân hàng khác để mua nhà ở xã hội. - Có hợp đồng mua nhà ở xã hội với chủ đầu tư theo quy định của Nghị định này và pháp luật về nhà ở. - Thực hiện bảo đảm tiền vay bằng tài sản hình thành từ vốn vay theo quy định pháp luật. Ngân hàng cho vay, chủ đầu tư và người vay vốn phải quy định rõ phương thức quản lý, xử lý tài sản bảo đảm trong hợp đồng ba bên. Mức vốn vay tối đa 8tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá% giá trị hợp đồng và lãi suất cho vay ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách xã hội và các tổ chức tín dụng do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo từng thời kỳ. Thời hạn vay tối thiểu 15 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên. Trường hợp khách hàng có nhu cầu vay với thời hạn thấp hơn thời hạn cho vay tối thiểu thì được thỏa thuận với ngân hàng về thời hạn cho vay thấp hơn. >>> Xem chi tiết Tổng hợp điểm mới Nghị định này tại nghị định 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15/NĐ-CP về phat triển, quản lý nhà ở xã hội

        3. Một số lưu ý khi cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư : 

Việc cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư từ ngày 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 sẽ áp dụng theoNghị định 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15/NĐ-CP. Cụ thể: - Việc cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư phải được triển khai thực hiện theo dự án, không xây dựng lại đơn lẻ từng nhà (trừ trường hợp chung cư độc lập), bảo đảm phù hợp với yêu cầu tại Khoản 3 Điều 112 của Luật Nhà ở. - Mỗi khu vực có nhà chung cư cần cải tạo, xây dựng lại có thể triển khai một hoặc nhiều dự án phù hợp với quy hoạch đô thị do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng đã được ban hành. - Nếu chủ sở hữu nhà chung cư có nhu cầu tái định cư tại chỗ mà một căn hộ chung cư cũ có từ tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2 sổ hộ khẩu trở lên thì ngoài phần diện tích nhà ở mới được bố trí theo quy định, chủ sở hữu được ưu tiên mua thêm căn hộ tại cùng địa điểm theo giá kinh doanh do chủ đầu tư và chủ sở hữu thỏa thuận.

    4. Hướng dẫn mới về tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc:

Từ ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15, tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc sẽ áp dụng theo quy định mới, cụ thể: - Đối với tiền lương do Nhà nước quy định: Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc là tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có). Tiền lương này tính trên mức lương cơ sở, bao gồm cả hệ số chênh lệch bảo lưu theo quy định. Riêng đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn tham gia BHXH bắt buộc vào quỹ hưu trí và tử tuất (thực hiện từ tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16) thì tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương cơ sở. Mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc không được cao hơn 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá tháng lương cơ sở. - Đối với tiền lương do người sử dụng lao động quyết định: Tiền lương tháng đóng BHXH là tiền lương ghi trong HĐLĐ. Từ tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16, tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương và phụ cấp lương theo quy định. Từ ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 trở đi, tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định. Mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng. Căn cứ theo Quyết định 999/QĐ-BHXH. >>> Xem hướng dẫn thủ tục đăng ký BHXH mới nhất cho doanh nghiệp và người lao động

               Bên cạnh các chính sách về Nhà ở - Lao động, từ tháng 12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15, một số chính sách nổi bật liên quan đến các lĩnh vực     khác cũng bắt đầu có hiệu lực.

      5. Điều kiện tuyển chọn vào ngành Công an nhân dân:

Để được tuyển chọn vào ngành Công an nhân dân, bạn phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

      - Về tiêu chuẩn tuyển chọn:

            + Là công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

            + Bảo đảm tiêu chuẩn về chính trị của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân.

            + Có phẩm chất đạo đức, sức khỏe tốt; tự nguyện phục vụ trong Công an nhân dân theo chế độ chuyên nghiệp hoặc chế độ tuyển dụng.

            + Có trình độ chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ, năng khiếu phù hợp với công tác công an.

      - Về điều kiện tuyển chọn:

            + Công an nhân dân có nhu cầu.

            + Bảo đảm các tiêu chuẩn nêu trên.

    Nội dung này được đề cập tại Nghị định 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15.

        6. Tăng học phí Đại học từ năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16:

Từ năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 trở đi, mức trần học phí Đại học với các trường tự đảm bảo kinh phí chi thường xuyên sẽ áp dụng theo Nghị định 86/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15/NĐ-CP. Theo đó, mức trần học phí Đại học với các ngành đào tạo như sau:

      - Nhóm ngành KHXH, kinh tế, luật, nông, lâm, thủy sản:

             + Từ năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 đến 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18: 1.75tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá đồng/tháng.

             + Từ năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 đến 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá: 1.85tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá đồng/tháng.

             + Năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá21: 2.tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá đồng/tháng.

      - Nhóm ngành KHTN, kỹ thuật, công nghệ, thể dục, thể thao, nghệ thuật, khách sạn, du lịch:

            + Từ năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 đến 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18: 2.tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá đồng/tháng.

            + Từ năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 đến 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá: 2.2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá đồng/tháng.

            + Năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá21: 2.4tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá đồng/tháng.

      - Nhóm ngành Y dược:

            + Từ năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 đến 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18: 4.4tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá đồng/tháng.

            + Từ năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 đến 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá: 4.6tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá đồng/tháng.

            + Năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá21: 5.tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá đồng/tháng.

                      Nghị định 86/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15.

      7. Hướng dẫn thủ tục đăng ký xe máy điện:

       Từ ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 đến ngày 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15, việc đăng ký xe máy điện được thực hiện theo Thông tư 54/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15/TT-BCA. Theo đó, người đăng ký xe chuẩn bị hồ sơ gồm:

            - Giấy khai đăng ký xe mô tô điện, xe máy điện (theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư này).

            - Bản photocopy Sổ hộ khẩu (đối với trường hợp chủ xe là cá nhân); giấy giới thiệu của cơ quan, tổ chức (đối với trường hợp chủ xe là cơ quan, tổ chức).

            - Xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân của người đến đăng ký xe; trường hợp chủ xe là cá nhân xuất trình thêm bản chính Sổ hộ khẩu để đối chiếu.

      Sau khi chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, nộp hồ sơ đến cơ quan đăng ký xe. Cơ quan này có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ và kiểm tra thực tế xe:

           - Nếu xe có đủ số máy, số khung và phù hợp với hồ sơ đăng ký xe thì cấp ngay biển số xe và viết giấy hẹn cho chủ xe;

           - Nếu xe chỉ có số máy hoặc chỉ có số khung; xe không có số máy và số khung; xe có số máy, số khung nhưng số máy, số khung bị mờ, hoen gỉ thì cơ quan đăng ký xe cấp biển số xe và tổ chức đóng số máy (nếu đóng được), số khung theo số biển số xe, viết giấy hẹn cho chủ xe. Không thu lệ phí đóng số máy, số khung.

      Trong thời hạn tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký xe cấp giấy chứng nhận đăng ký xe cho chủ xe. Đối với xe không có số máy mà cơ quan đăng ký xe không đóng được số máy thì trong giấy chứng nhận đăng ký xe cấp cho chủ xe ghi từ “không có” vào mục “số máy”.

        Ngoài ra, một điểm đáng chú ý là ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 sẽ là chu kì kế tiếp điều chỉnh giá xăng, nhưng lần này, liệu giá xăng tăng hay giảm? Mời các bạn theo dõi tin tức từ Dân Luật nhé.