Đề tài : BÉ VUI WORLD CUP 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Đề tài : BÉ VUI WORLD CUP 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :

- Trẻ biết về một sự kiện đang diễn ra sôi nổi : cúp bóng đá thế giới 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá tổ chức tại Nam Phi, 4 năm diễn ra 1 lần.
- Phát triển kỹ năng vận động: đá bóng; vận động tinh: cắt dá, lắp ráp sân vận động.
- Phát triển khả năng hoạt động nhóm, khả năng quan sát, trí nhớ
- Giáo dục bé yêu thương bạn bè, quan tâm đến mọi việc trong xã hội

II. CHUẨN BỊ:
- Tranh ảnh cúp vàng, áp phích...
- Bài giảng tương tác.
- Bài hát :" Wavin` flag ", clip bài hát