AI NHẢY KHÉO

AI NHẢY KHÉO

1. CHUẨN BỊ
- Phấn vẽ các ô trên sân.
- Bóng, sọt đựng bóng.
- Chướng ngại vật (con ki, khối gỗ, cây nấm…

2. CÁCH CHƠI
- Chia trẻ thành các nhóm (mỗi nhóm tối đa 5 trẻ).
- Cho trẻ xếp hàng dọc sau vạch xuất phát. Khi nghe hiệu lệnh của cô, trẻ chạy đến hình vẽ các ô trên sân, đứng co một chân, 2 tay chống hông, trẻ nhảy lò cò qua 5 – 6 ô, đổi chân nhảy tiếp cho đến hết số ô. Sau đó, trẻ chạy đến sọt đựng bóng , lấy 1 quả bóng, chạy lượn vòng dích dắc qua các chướng ngại vật, chạy về bỏ bóng vào sọt rồi xếp cuối hàng.
* Yêu cầu:
- Trẻ trước nhảy ra khỏi hình vẽ các ô thì trẻ sau bắt đầu xuất phát, không chờ hiệu lệnh của cô.
- Trẻ chơi liên tục trong khoảng 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá – 15 phút, không hạn chế số lần chơi của trẻ.