Đề tài: BÉ VÀ CÔN TRÙNG

Đề tài: BÉ VÀ CÔN TRÙNG
5-6 TUỔI


I. MỤC TIÊU:
• Trẻ biết môi trường sống, hoạt động và quá trình phát triển của một số côn trùng qua kỹ năng quan sát, so sánh, đối chiếu.
• Phát triển ngôn ngữ qua việc đàm thoại, sao chép, tìm từ đúng chỗ.
• Biết phân loại, phân nhóm các con vật.
• Giáo dục trẻ phòng tránh những côn trùng có hại ( Ruồi, muỗi, châu chấu,...)
II. CHUẨN BỊ:
• Máy vi tính, máy phông trình chiếu.
• Phim thế giới côn trùng.
• Tạo tình huống : Cho bé nghe tiếng dế kêu
• Máy hát, băng nhạc.
• Giấy, bút chì để trẻ sao chép.
• Thẻ từ có hình.