Trường mầm non 11 - các bé xem phim và giao lưu với chú ngựa doney

Trường mầm non 11 - các bé xem phim và giao lưu với chú ngựa doney 24/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Trường mầm non 11 - bé tạo hình với sản phẩm play-doh

Trường mầm non 11 - bé tạo hình với sản phẩm play-doh21/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Trường mầm non 11 - các bé tập rửa trái cây (kỹ năng sống)

Trường mầm non 11 - các bé tập rửa trái cây (kỹ năng sống)19/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Trường mầm non 11 - các bé tập quét nhà (kỹ năng sống)

Trường mầm non 11 - các bé tập quét nhà (kỹ năng sống)19/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Trường mầm non 11 tổ chức hội thi vẽ tranh chào mừng ngày 20/11

Trường mầm non 11 tổ chức hội thi vẽ tranh chào mừng ngày 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/119/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Trường mầm non 11 - bé trải nghiệm cơm sống - cơm chín (kỹ năng sống)

Trường mầm non 11 - bé trải nghiệm cơm sống - cơm chín (kỹ năng sống)6/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Trường mầm non 11 - bé tập rửa chén (kỹ năng sống)

Trường mầm non 11 - bé tập rửa chén (kỹ năng sống)6/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Trường mầm non 11- bé nhận biết trứng vịt - trứng cút

Trường mầm non 11- bé nhận biết trứng vịt - trứng cút1/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Trường mầm non 11 - khám phá thổi bóng không cần hơi - lớp mẫu giáo 4 tuổi

Trường mầm non 11 - khám phá thổi bóng không cần hơi - lớp mẫu giáo 4 tuổi29/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Trường mầm non 11 - bé nhuộm vải-  lớp mẫu giáo 5 tuổi

Trường mầm non 11 - bé nhuộm vải- lớp mẫu giáo 5 tuổi29/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Trường mầm non 11- giờ học âm nhạc các bé lớp 3 tuổi

Trường mầm non 11- giờ học âm nhạc các bé lớp 3 tuổi29/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Trường mầm non 11 - bé tạo mẫu tóc của lớp 4 tuổi

Trường mầm non 11 - bé tạo mẫu tóc của lớp 4 tuổi29/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Trường mầm non 11- các bé 3tuổi với giờ học gấp búp bê từ chiếc khăn tay

Trường mầm non 11- các bé 3tuổi với giờ học gấp búp bê từ chiếc khăn tay29/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Các bé trường mầm non 11 với tiết học kể chuyện lớp mẫu giáo 3 tuổi

Các bé trường mầm non 11 với tiết học kể chuyện lớp mẫu giáo 3 tuổi29/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Hoạt động với đồ vật : lứa tuổi 18-24 tháng

Hoạt động với đồ vật : lứa tuổi 18-24 tháng29/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18