Hội thi nét vẽ xanh

Các bé yêu lớp Chồi 1 tham gia hội thi nét vẽ xanh