Các bé tham quan trải nghiệm thực tế tại siêu thị "Coop Mart Nhiêu Lộc"

Thực hiện kế hoạch năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 của trường Mầm Non 12. Thực hiện kế hoạch của Ban đại diện Cha mẹ học sinh năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19. Thực hiện kế hoạch chuyên môn của nhà trường về tổ chức hoạt động ngoại khóa cho cháu. Nhằm tổ chức đa dạng các hoạt động giáo dục kỹ năng sống. Trường tổ chức cho các cháu được tham quan trải nghiệm thực tế tại " Siêu thị Coop Mart Nhiêu Lộc".