GIỜ HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI

GIỜ HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI

 

Giờ hoạt động vui chơi của các bé nhóm nhà trẻ. Mỗi góc chơi là phát triển một kỹ năng khác nhau. Sau đây là một số hình ảnh của giờ chơi. 

Tác giả: NHÓM NHÀ TRẺ