HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI

HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI

Hoạt động với đồ vật là hoạt động chủ đạo của các bé nhà trẻ, thông qua đồ vật tập cho bé các kỹ năng chơi như xâu, xếp chồng, phân biệt màu, phân biệt to nhỏ... Để tạo hứng thú giờ vui chơi được phong phú đa dạng , thì đồ chơi đóng vai trò rất quan trọng giúp trẻ hứng thú chơi. Sau đây là một số hình ảnh các đồ chơi sáng tạo từ các cô trong lớp chuẩn bị cho các bé giờ vui chơi.