HỌP CMPH ĐẦU NĂM HỌC 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Ngày 8 tháng 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 , lớp Chồi 3 tổ chức Đại hội Đại biểu Cha mẹ học sinh năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17. Đại hội đã thành công tốt đẹp, tạo mối quan hệ thân thiện, đoàn kết giữa gia đình và nhà trường cùng chung sức chăm lo giáo dục các bé yêu ngày càng tốt hơn.

Sau đây là một số hình ảnh trong buổi họp: