Chăm sóc vườn cây của bé

Trong giờ hoạt động ngoài trời, các bé phân công nhau để làm đất tơi xốp, gieo hạt trồng cây và cùng nhau chăm sóc vườn cây của bé.

Sau đây là hình ảnh lưu lại bé yêu hoạt động:

 

 

.