ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG MẦM NON 12 NHIỆM KỲ 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá22

 Căn cứ vào khoản 2 điều 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá chương II “ Điều lệ Công đoàn Việt Nam ”, thực hiện sự chỉ đạo của Ban Chấp Hành Công Đoàn Giáo Dục Quận 3 và Bí thư Chi bộ. Công đoàn cơ sở Mầm non 12 đã tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở vào  lúc 8 giờ tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá, thứ ba ngày 29 tháng 8 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17.

          Đại hội Công đoàn cơ sở đã tổng kết hoạt động Công đoàn trong nhiệm kỳ 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 và đề ra phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá22; Đồng thời để bầu chọn những cán bộ Công đoàn có đủ phẩm chất, năng lực và điều kiện để tham gia vào Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá22.

          Đến tham dự với Đại hội, Công đoàn Mầm non 12 trân trọng đón tiếp:

- Đại diện Ban Chấp Hành Công Đoàn Giáo Dục Quận 3:

Ông Nguyễn Thành Long - Chủ tịch CĐGD Quận 3

          - Đại diện nhà trường có:

          Bà Lê Thị Hạnh - Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường

Bà Vũ Thị Bích Hợp - Phó hiệu trưởng

Bà Nguyễn Ngô Thị Ngọc Hiền - Phó hiệu trưởng

- Cùng toàn thể tất cả công đoàn viên trường Mầm non 12.

        Đại hội Công đoàn cơ sở Mầm non 12 nhiệm kỳ 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá22 đã thực hiện khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao thể hiện qua Nghị quyết của Đại hội đã hoàn thành nội dung chương trình hành động của nhiệm kỳ 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá22 đề ra.

          Trong Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành CĐCS Mầm Non 12 nhiệm kỳ 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá22 với các vị trí như sau:

          - Bà Vũ Đặng Hồng Diễm - Chủ tịch Công đoàn

          - Bà Liên Thị Hằng - Phó Chủ tịch Công đoàn

          - Bà Nguyễn Thị Na Na - Chủ nhiệm UBKT

          - Bà Hoàng Trần Uyên Thảo - Trưởng ban Nữ công

          - Bà Nguyễn Thị Phúc - Ủy viên, thư ký BCH

          Với tinh thần làm việc nghiêm túc và hiệu quả Đại hội CĐCS Mầm Non 12 đã thành công tốt đẹp.

Sau đây là một số hình ảnh diễn ra trong Đại hội CĐCS Mầm Non 12:

 

Phần nghi thức:

 

 

 

Phần làm việc của Đoàn Chủ tịch:

 

  

 

 

 

 

 

   

          Ông Nguyễn Thành Long - Chủ tịch CĐGD Q.3 phát biểu chỉ đạo             Bà Lê Thị Hạnh - BTCB phát biểu chỉ đạo 

 

 

Ban Chấp hành CĐCS nhiệm kỳ 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 nhận hoa và quà mãn nhiệm kỳ.

Phần làm việc của Ban bầu cử:

 

 

 

 

                                                        Công đoàn viên tham gia bỏ phiếu bầu BCH. CĐCS nhiệm kỳ 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá22

 

 

Ban chấp hành CĐCS nhiệm kỳ 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá22 ra mắt nhận nhiệm vụ và hoa chúc mừng

   

Đồng chí Bùi Thị Thủy Tiên thông qua Nghị quyết Đại hội CĐCS nhiệm kỳ 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá22

Toàn thể Đại hội CĐCS nhiệm kỳ 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá22 thể hiện sự nhất trí cao 

 

 Đại hội CĐCS Mầm Non nhiệm kỳ 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá22 thành công tốt đẹp.

Tác giả: Vũ Đặng Hồng Diễm