TRUYỆN: QUẢ TÁO CỦA AI

 

 1. Mục đích yêu cầu:
 • Trẻ biết kể theo trình tự câu chuyện “Quả táo của ai”.
 1. Chuẩn bị:
 • Mũ, rối  giấy, que  nhân vật: Thỏ, Quạ, Nhím, Gấu
 • Tranh câu chuyện “Quả táo của ai”
 1. Tiến hành:
 • Cô và trẻ chơi trò chơi “Con thỏ”
 • Đố tên câu chuyện qua tranh minh họa.
 • Trẻ xếp lại theo trình tự câu chuyện.
 • Cô kể lại câu chuyện tạo tình huống sai trình tự nội dung à trẻ điều chỉnh và kể tiếp.
 • Trẻ kể lại trình tự câu chuyện “Quả táo của ai” kết hợp sử dụng tranh minh họa, mũ, rối với các hình thức: Cá nhân,  nhóm.