Chi đoàn Mầm Non 12 hưởng ứng cuộc vận động của Đoàn phường 12 khai báo y tế tự nguyện trên ứng dụng NCOVI

Theo Bộ Y tế và Bộ Thông tin và Truyền thông khuyến nghị toàn dân sử dụng khai báo y tế tự nguyện nhằm để cung cấp thông tin hỗ trợ ngành y tế giúp tìm ra các trường hợp cần chú ý để đảm bảo phòng chống dịch một cách chủ động.

Tác giả: BTCĐ - Nguyễn Thị Thanh Thảo