Mầm non 12 | Phòng GD&ĐT Quận Tân Bình tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Về giám sát hoạt động kiểm soát bệnh truyền nhiễm trường học trong đại dịch Covid-19 (7/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

V/v hướng dẫn tổ chức chăm sóc, giáo dục trẻ em mầm non, đáp ứng yêu cầu chương trình giáo... (7/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Kế hoạch triển khai Quy chế Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý tại các cơ sở... (7/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Kế hoạch tổ chức đi học trở lại (29/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Kế hoạch phát động Phong trào trào thi đua đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá (28/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

KHẤN! Về việc thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng chống dịch Covid-19 và công tác đảm... (27/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

V/v rà soát hồ sơ hợp đồng 68 tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập (27/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Về việc đảm bảo an toàn và phòng, chống bạo hành trẻ em trong các cơ sở giáo dục mầm non (24/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Về hướng dẫn tổ chức chăm sóc, giáo dục trẻ em mầm non, đáp ứng yêu cầu chương trình giáo... (24/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Về triển khai, hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu 9tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (24/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

V/v đảm bảo an toàn và phòng, chống bạo hành trẻ em trong các cơ sở giáo dục mầm non (7/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Thông báo về nội dung liên quan việc thực hiện hồ sơ đánh giá, phân loại theo NQ tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3 (7/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Kế hoạch phát động "Phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá, thi... (29/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi Việt Nam trên địa bàn quận... (28/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Về việc báo cáo sơ kết việc thực hiện phong trào thi đua 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá ngày (28/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Phân công công chức PGDĐT tham gia rà soát hồ sơ ứng viên tham gia xét tuyển viên chức 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá (27/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

V/v tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch covid-19 trên địa bàn quận (25/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Về hướng dẫn thực hiện đánh giá chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông năm... (24/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

V/v trao đổi về công tác quản lý và sử dụng con dấu (24/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Về việc phân chia Cụm thi đua năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá và hướng dẫn thực hiện hồ sơ của các cụm thi... (24/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Ngày hội hiến máu tình nguyện quận tân bình năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá (9/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Hưởng ứng phong trào ngày hội Hiến máu tình nguyện " Mỗi giọt máu cho đi - một cuộc đời ở lại" Sáng ngày 9 tháng 5 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá. Công đoàn viên Trường Mầm non 12 tham gia Hiến máu tình nguyện tại Nhà Văn hóa Lao

Quyết định số 393/qđ-mn12 về việc công bố công khai thực hiện dự toán điều chỉnh, bổ sung ngân sách... (2/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Quyết định số 367/qđ-mn12 về việc công bố công khai thực hiện dự toán bổ sung ngân sách năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 (4/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Thông báo công khai các khoản thu tháng 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 (16/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Quyết định số 298/qđ-mn12 về việc công bố công khai dự toán ngân sách 9 tháng đầu năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 (1/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Quyết định số 188/qđ-mn12 về việc công bố công khai dự toán ngân sách quý 2 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 (9/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Thông tin đơn vị trường mầm non 12 (6/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Quyết định số 76/qđ-mn12 về việc công bố công khai thực hiện dự toán bổ sung ngân sách năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 (22/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Quyết định số tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4/qđ-mn12 về việc ban hành quy chế công khai tài chính năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 (4/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Thông báo công khai các khoản thu tháng 12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 (2/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Thông báo công khai các khoản thu tháng 11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 (4/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Quyết định số 291/qđ-mn12 về việc công bố công khai dự toán ngân sách quý 3 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 (2/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Quyết định số 189/qđ-mn12 về việc công bố công khai dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 (9/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Quyết định số 132/qđ-mn12 về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 (2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Quyết định số 97/qđ-mn12 về việc công bố công khai dự toán ngân sách quý 1 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 (5/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Quyết định 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/qđ-mn12 về việc công bố công khai dự toán bổ sung ngân sách năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 của trường mầm... (28/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Quyết định tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6/qđ-mn12 về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 của trường mầm non 12 (4/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 13tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (11/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Chữ “quan liêu” viết thế nào? (14/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Vận động người dân có liên quan khu đất công trình công cộng (vườn rau phường 6, quận Tân Bình)... (21/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Nội dung công tác tuyên giáo tháng 11_2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 (24/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Tài liệu tuyên truyền tháng 9_2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 (19/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Tài liệu tuyên truyền tháng 8_2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 (12/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Kết quả thực hiện Chỉ thị tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5-CT/TW (19/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - 19/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18) (27/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Tài liệu sinh hoạt “Định hướng về nhận thức tư tưởng - chính trị” tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 (15/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Bác hồ là thế đấy (4/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Một số thông tin về việc thực hiện dự án xây dựng cụm trường học tại khu đất công trình... (3/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Một số nội dung về chủ trương, chính sách hỗ trợ dự án đầu tư xây dựng cụm trường học... (14/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Tài liệu định hướng tháng 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá_2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 (15/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Tài liệu tuyên truyền tháng 9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 (14/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Thi trực tuyến tuyên truyền về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ... (12/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Tài liệu sinh hoạt “Định hướng về nhận thức tư tưởng - chính trị” tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 (15/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Định hướng nhận thức tư tưởng - chính trị tháng 3 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 (12/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Kế hoạch của Đảng ủy phường 12 về biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt học tập và làm theo Bác (8/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Chi bộ Mầm Non 12 triển khai kế hoạch của Đảng ủy phường 12 về biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (19/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 19/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Chi đoàn Mầm Non 12 hưởng ứng cuộc vận động của Đoàn phường 12 khai báo y tế tự nguyện trên ứng dụng NCOVI (1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Theo Bộ Y tế và Bộ Thông tin và Truyền thông khuyến nghị toàn dân sử dụng khai báo y tế tự nguyện nhằm để cung cấp thông tin hỗ trợ ngành y tế giúp tìm ra các trường hợp cần chú ý để đảm bảo phòng chống dịch

Xem thêm

Về thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Công văn số 171tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/UBND-VX ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8 tháng... (9/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Về gia hạn thời gian nộp hồ sơ sáng kiến năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá (8/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

(NHẮC LẠI): Về công nhận trường học An toàn phòng chống tai nạn thương tích. (6/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

THÔNG BÁO Tổ chức các lớp bồi dưỡng cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá (6/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Kính gửi: - Hiệu trưởng Trường CĐ Công nghệ Thủ Đức; - Hiệu trưởng Trường CĐ Kinh tế TP. Hồ Chí Minh; -... (6/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Xem thêm

Xem thêm

Về thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Công văn số 171tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/UBND-VX ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8 tháng... (9/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

V/v thực hiện các biện pháp phòng, chống COVID-19 trong trường học (7/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Về việc hưởng ứng tham gia Cuộc thi ảnh "Nét đẹp công đoàn và Người lao động" (5/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 13tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/189tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - 19/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá). (29/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Về việc đăng ký lịch tổ chức Đại hội chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá25. (28/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Xem thêm

- Tập huấn xét tốt nghiệp THCS năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá. - Tập huấn phần mềm tuyển sinh 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá năm... 24/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

[Thư mời] Họp Giáo viên dạy bồi dưỡng Học sinh giỏi và Giám khảo chấm thi "Giáo viên dạy giỏi... 3/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

[Thư mời] Họp Hội đồng bộ môn cấp THCS 29/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Thư mời: Tham dự chuyên đề Thể dục cấp Tiểu học và Trung học cơ sở 1/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Thư mời Chuyên đề Địa lí cấp THCS 25/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Đang truy cập : 1
Hôm nay : 46tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Hôm qua : 414
Tuần này : 2,824
Tuần trước : 3,726
Tháng này : 12,144
Tháng trước : 22,578
Tất cả : 167,82tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá