PHÓ HIỆU TRƯỞNG

   

 NGUYỄN XUÂN NHI

Chức vụ: PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Trình độ SP: Đại Học Sư Phạm MN

Trình độ chính trị: Trung cấp chính trị

 Trình độ Quản lý: Cử nhân Quản Lý.

 

Phone: tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá695tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7

 
 Email: nhixuan1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá@yahoo.com.vn