Trường Mầm Non 14 lên chuyên đề

Trường Mầm Non 14 lên chuyên đề "Đổi mới tổ chức hoạt động âm nhạc" cấp Quận, ngày 23/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 26/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14

Khán phòng buổi thảo luận chuyên đề "Đổi mới hoạt động âm nhạc" tại trường Mầm Non 14

Trường Mầm Non 14 lên chuyên đề

Trường Mầm Non 14 lên chuyên đề "Đổi mới tổ chức hoạt động âm nhạc" cấp Quận, ngày 23/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1426/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14

cô Lê Thị Kim (Phó hiệu trưởng) phát biểu trong buổi thảo luận về chuyên đề "Đổi mới tổ chức hoạt động âm nhạc"

Trường Mầm Non 14 lên chuyên đề

Trường Mầm Non 14 lên chuyên đề "Đổi mới tổ chức hoạt động âm nhạc" cấp Quận, ngày 23/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1426/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14

Các bé hoạt động tích cực giờ hoạt động Âm nhạc (lớp Lá 1)

Trường Mầm Non 14 lên chuyên đề

Trường Mầm Non 14 lên chuyên đề "Đổi mới tổ chức hoạt động âm nhạc" cấp Quận, ngày 23/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá143tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14

cô Huỳnh Lê Xuân Trang (giáo viên lớp Mầm 1) lên tiết thao giảng chuyên đề "Đổi mới hoạt động âm nhạc"

Trường Mầm Non 14 lên chuyên đề

Trường Mầm Non 14 lên chuyên đề "Đổi mới tổ chức hoạt động âm nhạc" cấp Quận, ngày 23/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá143tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14

cô Phạm Thị Loan (Phó Trưởng phòng GDĐT, chuyên viên tổ Mầm Non) trả lời, góp ý trong buổi thảo luận

Cô Phan Thùy Kim Hạnh (giải 3) GVG Chu Văn An lần thứ 13

Cô Phan Thùy Kim Hạnh (giải 3) GVG Chu Văn An lần thứ 1329/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14

Cô Phan Thùy Kim Hạnh dự thi thực hành giải giáo viên giỏi Chu Văn An lần thứ 13

Trường Mầm Non 14 lên chuyên đề

Trường Mầm Non 14 lên chuyên đề "Đổi mới tổ chức hoạt động âm nhạc" cấp Quận, ngày 23/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1423/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14

Trường Mầm Non 14 lên chuyên đề "Đổi mới tổ chức hoạt động Âm nhạc" cấp Quận, cô Nguyễn Ngọc Hà (lớp Lá 1) lên tiết cho lãnh đạo Quận và các trường bạn xem