Các bé lớp Mầm 1 say sưa tạo hình cho tác phẩm của mình.