Các cáu được khám sức khỏe đầu năm học

Nhà trường định kỳ đầu năm học phối hợp cới Trung tâm y tế quận Bình Thạnh tổ chức khám sức khỏe cho các cháu nhằm đánh giá tình trạng sức khỏe trẻ và có hướng chăm sóc sức khỏe cho trẻ kịp thời.