Trường Mầm Non 14 lên chuyên đề "Đổi mới tổ chức hoạt động âm nhạc" cấp Quận, ngày 23/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14

cô Huỳnh Lê Xuân Trang (giáo viên lớp Mầm 1) lên tiết thao giảng chuyên đề "Đổi mới hoạt động âm nhạc"