Phòng, chống dịch Corona

Thuộc tính văn bản
Số/Ký hiệu: tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3/QĐ-MN14; tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4/KH-MN14
Ngày ban hành: 3/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Ngày có hiệu lực: 3/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Người ký: Phó hiệu trưởng Lê Thị Kim
Trích yếu: Hồ sơ phòng, chống dịch bệnh do virus Corona gây ra.
Nội dung:
File đính kèm  Tệp đính kèm: kh_ung_pho_phong_chong_ncov_622tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9.doc

Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèm Tệp đính kèm: qdbanpccorola_622tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9.doc

Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèm Tệp đính kèm: tbso2_622tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9.doc

Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèm Tệp đính kèm: mauds_di_nuoc_ngoai_622tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9.xlsx

Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèm Tệp đính kèm: mauds_di_tham_quan_trong_nuoc_622tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9.xlsx

Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèm