CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

Trường Mầm non 14 tổ chức sân chơi cho trẻ: BÉ KHÚC ĐỒNG DAO với sự tham gia của BHG, GV, phụ huynh, học sinh khối lá được thực hiện lúc 8 giờ 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá ngày 19/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

 

Trường Mầm non 14 tổ chức sân chơi cho trẻ: BÉ KHÚC ĐỒNG DAO với sự tham gia của BHG, GV, phụ huynh, học sinh khối lá được thực hiện lúc 8 giờ 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá ngày 19/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

 

 

Một số hình ảnh hoạt động trong Lễ NGVN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp Lá 2 với điệu Lý cây bông

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ huynh tạo hình từ bong bóng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Cô cháu cùng đô vật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Trò chơi truyền nước

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thi hát dân ca

Tác giả: Đào Thị Thanh Mỵ