Buffet sáng của lớp Chồi 1

Nhân ngày Trung thu các bé lớp Chồi 1 được ăn buffet sáng thật là vui

 

 

 

Tác giả: choi 1