Các bé đi tham quan bảo tàng chứng tích chiến tranh

Nhân ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam 22-12 trường MN 14 tổ chức cho các bé đi tham quan bảo tàng chứng tích chiến tranh. Được xem các loại máy bay, xe tăng, tàu... các bé vô cùng thích thú. Sau đây là một vài hình ảnh của các bé:

Tác giả: Lớp lá 2