Giờ học ngoại khóa của lớp Chồi 1

Ngoài giờ học và các hoạt động vui chơi trong lớp và ngoài trời thì các bé lớp Chồi 1 còn được tham gia các giờ học ngoại khóa sau:

Giờ học anh văn:

 

 

Giờ học nhịp điệu:

 

 

  Giờ học vẽ:

 

Tác giả: choi1