Hoạt động chào mừng ngày 8/3 của các bé lớp Chồi 2.

Chào mừng ngày 8/3 các bé được các cô thực tập hướng dẫn làm thiệp để tặng cho bà và mẹ nhân ngày 8/3. Sau đây là một số hình ảnh các bé làm thiệp:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả: Chồi 2