Giờ học: Trang trí theo quy luật xen kẽ - đối xứng

 

Trẻ quan sát và nhận xét về cách trang trí của hai cái nón

 

 

 

 

 

Cô cho trẻ nhận xét cách trang trí

Trẻ lên thực hiện tiếp mẫu của cô

trẻ về bàn thực hiện

 

trẻ cùng chơi với sản phẩm