Mừng sinh nhật các bé sinh tháng 9 và tháng 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Ngày 25/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17, các bé lớp Hoạ Mi có ngày sinh trong tháng 9 và tháng 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá được trường tổ chức sinh nhật chung với các bạn lớp khác vui thật là vui.

 Các bé cùng tham gia tiệc sinh nhật chung

 

Chúc mừng sinh nhật các bé lớp Hoạ Mi