Chi bộ Mầm non 14 đạt giải nhì hội thi làm báo tường "Mừng Đảng Mừng Xuân Canh Tý"

Chi bộ Mầm non 14 đạt giải nhì hội thi làm báo tường "Mừng Đảng Mừng Xuân Canh Tý"

Tác giả: ĐÀO TRANG