Cô Nguyễn Thị Minh Châu tham gia Hội thi Giáo viên giỏi cấp Quận - Vòng 1.

Cô Nguyễn Thị Minh Châu tham gia Hội thi Giáo viên giỏi cấp Quận - Vòng 1. 25/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Cô Nguyễn Thị Minh Châu tham gia Hội thi Giáo viên giỏi cấp Quận - Vòng 1.

Giáo viên Trường Mầm non 14 tham gia Hội thi giáo viên giỏi Quận- Vòng 1.

Giáo viên Trường Mầm non 14 tham gia Hội thi giáo viên giỏi Quận- Vòng 1.25/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Cô Nguyễn Thị Tuyết Trang tham gia Hội thi giáo viên giỏi Quận- Vòng 1.

Trường Mầm non 14 tham gia Hội thi giáo viên giỏi cấp Quận- Vòng 1.

Trường Mầm non 14 tham gia Hội thi giáo viên giỏi cấp Quận- Vòng 1.25/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Cô Phạm Huỳnh Như Kim tham gia Hội thi giáo viên giỏi cấp Quận- Vòng 1.

Trường Mầm non 14 họp chuyên môn tháng 10

Trường Mầm non 14 họp chuyên môn tháng 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Vào lúc 17 giờ ngày 15-1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 Trường Mầm non 14 họp chuyên môn tháng 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá với những nội dung sau: Nhận định tình hình tháng 9.Triển khai Phương hướng tháng 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá và thảo luận chuyên môn

Họp rút kinh nghiệm chuyên đề môi trường trong và ngoài lớp của lứa tuổi  nhà trẻ và mẫu giáo

Họp rút kinh nghiệm chuyên đề môi trường trong và ngoài lớp của lứa tuổi nhà trẻ và mẫu giáo 21/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

THỨ 4 NGÀY 21- tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 TRƯỜNG MẦM NON 14 LÊN CHUYÊN ĐỀ MÔI TRƯỜNG TRONG VÀ NGOÀI LỚP HỌC CHO TRẺ NHÀ TRẺ VÀ PHÒNG GIÁO DỤC HỌP RÚT KINH NGHIỆM TẠI TRƯỜNG

Phần thưởng gởi tặng các bé trong ngày lễ tổng kết

Phần thưởng gởi tặng các bé trong ngày lễ tổng kết29/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

PHẦN THƯỞNG CỦA CÁC BÉ LÀ CHIẾC BA LÔ XINH XẮN, 5 CUỐN VỞ, MỘT CHIẾC BÓP ĐỰNG ĐỒ DÙNG HỌC TẬP, ĐƯỢC TRANG TRÍ TỪ SỰ KHÉO LÉO CỦA CÁC BÉ LỚP LÁ

Trường mầm non 14 họp chuyên môn tháng 4

Trường mầm non 14 họp chuyên môn tháng 424/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

VÀO LÚC 17 GIỜ NGÀY 23-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 TRƯỜNG MẦM NON 14 HỌP CHUYÊN MÔN THÁNG 4

Trường mầm non 14 đón đoàn kiểm tra chuyên môn của phòng giáo dục

Trường mầm non 14 đón đoàn kiểm tra chuyên môn của phòng giáo dục18/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

THỨ 5 NGÀY 18-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 TRƯỜNG MẦM NON 14 ĐÓN ĐOÀN KIỂM TRA CHUYÊN MÔN. VỀ KIỂM TRA TRƯỜNG CÓ BÀ NGUYỄN THỊ THANH XUÂN PHÓ PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO VÀ 2 CÔ CHUYÊN VIÊN CỦA NGÀNH

Giáo viên trường mầm non 14 chuẩn bị lễ hội giỗ quốc tổ hùng vương

Giáo viên trường mầm non 14 chuẩn bị lễ hội giỗ quốc tổ hùng vương12/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

GIÁO VIÊN TRƯỜNG MẦM NON 14 CHUẨN BỊ KIỆU, ĐỒ CHƠI CHO TRẺ CHƠI TRONG NGÀY LỄ HỘI GIỖ QUỐC TỔ HÙNG VƯƠNG

Giáo viên khối lá chuẩn bị cho ngày hội giỗ quốc tổ hùng vương

Giáo viên khối lá chuẩn bị cho ngày hội giỗ quốc tổ hùng vương11/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

CÁC GIÁO VIÊN LỚP LÁ CHUẨN BỊ CÁC TRÒ CHƠI DÂN GIAN NHƯ: BỊT MẮT BẮT GÀ, NHẢY SẠP, BẬT ẾCH NHẶT LON, ĐẤU VẬT VÀ GÓI BÁNH CHƯNG CHO TRẺ CHƠI NGÀY HỘI GIỖ QUỐC TỔ HÙNG VƯƠNG

Trường mầm non 14 tổ chức chuyên đề thực hành phát triển nhận thức cho trẻ nhà trẻ

Trường mầm non 14 tổ chức chuyên đề thực hành phát triển nhận thức cho trẻ nhà trẻ4/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

VÀO LÚC 9G 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá NGÀY tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 CÔ TẠ THỊ THU HIỀN TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC TO-NHỎ CHO CÁC GIÁO VIÊN TRƯỜNG MẦM NON 14 VÀ CÁC GIÁO VIÊN TRƯỜNG BẠN DỰ GIỜ HỌC TẬP

Trường mầm non 14 tổ chức chuyên đề hoạt động phát triển nhận thức cho trẻ nhà trẻ

Trường mầm non 14 tổ chức chuyên đề hoạt động phát triển nhận thức cho trẻ nhà trẻ4/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

VÀO LÚC 9G NGÀY tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 CÔ NGUYỄN THỊ KIM LUYẾN TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC VỀ CON VỊT CHO CÁC GIÁO VIÊN TRƯỜNG MẦM NON 14 VÀ CÁC GIÁO VIÊN TRƯỜNG BẠN DỰ GIỜ HỌC TẬP

Họp chuyên môn tháng 3 năm học 2018-2019

Họp chuyên môn tháng 3 năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá192tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

VÀO LÚC 17 GIỜ NGÀY 19-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 TRƯỜNG MẦM NON 14 TỔ CHỨC HỌP CHUYÊN MÔN. VỚI NHỮNG NỘI DUNG NHƯ SAU. 1.NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH CÔNG TÁC CHĂM SÓC VÀ GIÁO DỤC. 2.THÔNG BÁO KẾT QUẢ HỘI THI GIÁO VIÊN GIỎI VÀ HỘI THI VIẾT SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 3. PHƯƠNG HƯỚNG THÁNG 4.

Hoạt động thi tay nghề giáo viên năm học 2018-2019

Hoạt động thi tay nghề giáo viên năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1913/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

CÔ HUỲNH NGỌC HUYỀN GIÁO VIÊN LỚP LÁ 4 TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ THỬ NGHIỆM SỰ ĐỔI MÀU CỦA NƯỚC BẮP CẢI TÍM

Hoạt động thi tay nghề giáo viên năm học 2018-2019

Hoạt động thi tay nghề giáo viên năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1913/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

CÔ HỒ DIỆU TÚ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ THỬ NGHIỆM SỰ ĐỔI MÀU CỦA NƯỚC BẮP CẢI